Categories
penitenciar

Statutul polițiștilor de penitenciare, aprobat

Proiectul de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare, a fost adoptat. Va mai fi nevoie de o ordonanta de urgență pentru deblocarea concursurilor. Plusuri, denumirea si transformarea decontului pentru chirie in rată. Minusuri, destule. Unul foarte important fiind acela ca nu sunt deblocate concursurile. Urmează promulgarea și publicarea. Mai jos câteva dintre noutăți.

Trecerea agenților în categoria ofițerilor, prin concurs în limita posturilor

Art.96- (1) Trecerea agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară se realizează prin concurs organizat anual, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.

(3) Agenţilor prevăzuţi la alin.(1) li se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea efectivă în poliţia penitenciară, astfel:

a) sub 5 ani – subinspector de poliţie penitenciară;
b) între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie penitenciară;
c) peste 10 ani – inspector principal de poliţie penitenciară.

Funcțiile de conducere se pot ocupa de către agenți* și ofițeri

Art. 97 – (1) Funcţiile de conducere vacante din poliţia penitenciară se pot ocupa prin concurs/examen, dintre ofiţerii şi agenţii de poliţie penitenciară în activitate. * Agenţii de poliţie penitenciară pot ocupa prin concurs funcţii de conducere vacante până la nivelul de şef serviciu sau echivalent.

Art. 97 – (8) Directorul general, directorii generali adjuncţi si directorii de unitate din poliţia penitenciară se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura dată, în condiţiile legii, pentru încă un mandat de 4 ani.

Ocuparea funcțiilor de execuție, prin concurs în cadrul aceleiași categorii

Art.98. – (1) Funcţiile de execuţie vacante din poliţia penitenciară se pot ocupa prin concurs, dintre agenţii şi ofiţerii în activitate, din cadrul aceleiaşi categorii.

Art.108.- (1) Perioada suspendării raportului de serviciu pentru îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în cadrul unei organizaţii sindicale constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate, în condiţiile legii. Persoana beneficiază de toate drepturile care rezultă din calitatea de poliţist de penitenciare, cu excepţia drepturilor salariale.

Sprijin pentru achiziția de locuințe și plata ratelor

Art.109.- (1) Poliţiştii de penitenciare vor fi sprijiniţi în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în condiţiile legii.

(2) Poliţiştii de penitenciare, titulari ai contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care au lucrat în poliţia penitenciară sau în sistemul administraţiei penitenciare peste 15 ani şi care s-au pensionat potrivit legii, precum şi cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi s-au pensionat pentru invaliditate, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de folosinţă asupra locuinţei de serviciu şi după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soţul/soţia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.

Art.110.- (2) Poliţiştii de penitenciare cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit prevederilor alin.(1) şi care nici ei şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii, inclusiv pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu.

În situaţia inexistenţei unui fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, în cazul în care nici poliţistul de penitenciare şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă.

(9) Poliţiştii de penitenciare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin.(2) şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (2), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar sau pentru contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

10) Dreptul prevăzut la alin. (9) se menţine în cazul transferului sau încadrării funcţionarilor publici cu statut special într-o altă instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

Asistența medicală gratuită și neimpozitată

Art.113. – (1) Poliţistul de penitenciare în activitate ori pensionat, soţul sau soţia acestuia, precum şi copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.

(3) Drepturile prevăzute la alin.(1) nu au caracter salarial şi nu se impozitează.

Suspendarea din funcție, mai flexibilă

Art.130.- (1) Suspendarea raportului de serviciu poate interveni de drept sau prin acordul părţilor, în condiţiile legii.

(3) Raportul de serviciu al poliţistului de penitenciare din poliţia penitenciară se suspendă de drept, dacă acesta desfăşoară activitate sindicală salarizată, în condiţiile legii.

Art.142.- (5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 90 de zile de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

Funcționarii publici cu statut special devin polițiști de penitenciare

Art.201. – (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor se înlocuiesc cu cea de poliţist de penitenciare, iar sintagmele sistemul penitenciar şi sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori altele similare se înlocuiesc cu sintagma sistemul administraţiei penitenciare, denumit poliţie penitenciară.

(2) Schimbarea denumirilor potrivit prezentei legi nu produce nici un efect asupra statutului profesional, vechimii sau drepturilor personalului.

Prevederi tranzitorii, pentru rezolvarea unor probleme de constituționalitate

Art.202. – (1) Personalul în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia pe care este încadrat.

Art.208. – În situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anul 2018, această condiţie se consideră îndeplinită.

73 replies on “Statutul polițiștilor de penitenciare, aprobat”

Cum adica functiile de executa se ocupa din cadrul aceleiasi categorii? Adica ca agent nu poti ocupa functie de executie prrevazuta cu grad de ofiter?

E o pozibilaconfuzie asupra careia am tot attras atentia. ANP pretinde ca nu incurca agentii la trecerea in categorie sau la ocuparea altor functii din categoria ofiterilor.

Nici noi nu avem incredere, dar observatiile FSANP pe aceasta tema au fost respinse. Le-am trimis de mai multe ori incepand cu finalul anului 2018.

Buna ziua,dle presedinte!e necesar existenta unui contract de închiriere prealabil cumpărării în rate?sau acest drept derivă după publicarea în monitorul oficial,fără a fi nevoie de închiriere?Multumesc!!!

Legea noua spune ca trebuie sa indepliniti conditiile de acordare a compensatiei pentru chirie. Nu spune ca trebuie sa aveti ceva inchiriat.

Referitor la plata ratei pentru achizitionarea de locuinta, eu daca imi construiesc o casa, pot beneficia cumva de aceasta facilitate ?Am un teren pe care am inceput sa imi construiesc casa, terenul e cumparat prin credit ipotecar…

Este o alta prevedere legala, cea referitoare la sprijin. Sunt 2 chestiuni diferite.

Si cei care deja au un credit ipotecar in derulare,anterior acestuia primind chirie,mai fac obiectul ?

Li se aplica prevederea existenta referitoare la sprijin. Exista un proiect de HG de aplicare, sprijinul propus jumatate din salariul minim brut pe economie.

Art.98. – (1) Funcţiile de execuţie vacante din poliţia penitenciară se pot ocupa prin concurs, dintre agenţii şi ofiţerii în activitate, din cadrul aceleiaşi categorii.
la ce se refera ?
din cadrul aceleiasi categorii?
va multumesc anticipat

E o observatie pe care noi am tot facut-o inca de cand proiectul era proiect. Am si trimis amendamente. ANP sustine ca nu incurca promovarea agentilor.

Buna ziua. Eu am achizitionat prin prima casa anul trecut un apartament, credit 30 de ani, o sa beneficiez si eu de ajutor in conditiile astea? Va multumesc!

Vi se aplica prevederea existenta referitoare la sprijin. Exista un proiect de HG de aplicare, sprijinul propus jumatate din salariul minim brut pe economie.

Casa poate fi cumparata si in alta localitate ?,legea nu specifica sa fie acolo unde iti desfasori activitatea si nici in limita aia de 70 km.

Aparent se aplica aceleasi reguli ca si pentru vocatia la chirie. Daca vocatie la compensatie de chirie nu avem la Baia Mare in conditiile in care lucram la Poarta Alba, ci maxim la Constanta sau in limita celor 70 de km.

Domnule Dumitrașcu dacă eu am încheiat luna trecuta un contract de închiriere și la o zi după am cumpărat un imobil cu credit ipotecar pot beneficia de ajutor? Mulțumesc

Dupa interpretarea subsemnatului nu, contractul fiind anterior aparitiei dreptului referitor la transforamrea compensatiei in rata.

Daca iti iei apartament in alta localitate in limita celor 70 km, comuti chiria cu plata ratelor, ai dreptul la decontarea transportului la locul de munca? Imi cer scuze dar nu am apucat sa ma uit pe proiect

Atunci cel care lucreaza la Poarta Alba si nu primeste transferul la Baia Mare nu isi poate cumpara o locuinta in Baia Mare, el incadrandu-se la chirie la Poarta Alba ,trebuie sa astepte ani de zile pana la transfer?

Eu am inteles ca vrea si chirie la Poarta Alba si ajutor de locuinta la Baia Mare.Pe unii nu-i satura dracu’ .

Pai atunci limita de km nu isi avea rostul pt ca mai mult incurca…inaintea statutului nu era cu limita, inca un minus…

Buna ziua
Locuinta o voi achizitiona in luna august-septembrie 2019 in Bragadiru-Ilfov 5 km de penitenciarul Rahova unde lucrez, creditul bancar va fi facut de sotie, iar cu contract de chirie locuiesc in Bucuresti de peste 5 ani.
Intrebarile sunt:
1.se pot deconta banii de rata daca locuinta este achizitionata in alta localitate nu unde a fost contractul de chirie?
2.imprumutul bancar trebuie sa fie si pe numele meu sau este ok si sotia.
Multumesc!

Dragi colegi, haideti sa rasfoim, macar, statutul si sa ridicam probleme cu referire la toate aspectele noi aparute, pe cat posibil. Daca din 50 de comentarii, 49 sunt cu referire la situatia locativa, inseamna ca Statutul este foarte bun, aproape perfect, numai la partea cu chiria in plata e o mica problema. Este clar ca actul normativ nu este perfect, dar haideti sa incercam, macar, sa sistematizam observatiile.

Statutul nu e deloc o stralucire, dar chestiunea cu locuintele e de extrem inters. Aveti dreptate. Trebuie citit cu atentie.

Domnule Dumitrașcu cei care au ieșit la pensie mai au dreptul la salariile compensatorii?

De cand au fost suspendate in guvernarea Base-Boc acestea nu se mai acorda. Sunt actiuni in acest sens in instanta insa rezultatele nu sunt foarte bune.

Ajutorul pentru locuinta- achizitie, construire,chirie- ar trebui sa fie o suma fixa pentru toti.Asa dispar discrepantele si discutiile inutile.Nevoia de locuit e la fel indiferent daca esti agent, ofiter sau salariat civil.

Asa este si in proiect in legatura cu ajutorul: jumatate din salariul mediu brut pe economie. La noua prevedere intr-adevar se pastreaza problema de la decontarea pentru chirie.

Greșit, Rudolf ! Dacă tu nu ești egal in clasa socială cu mine, n-ai cum sa ai pretenții, ca, in viața, sa ai acces la aceleași condiții ca mine . Pe bune, este ca și cum mi-ai spune ca femeia de serviciu trebuie sa locuiască in aceleași condiții ca un medic, cercetător, profesor, etc .

Vezi sa nu te lovesti “specialule”.Cred ca esti unul care spune :la mine la puscarie si ai impresii de stapan de sclavi.

dl. Dumitrascu as dori sa va intreb si eu ceva! nu stiu ce anume acum, dar o sa ma gandesc! nu este legat de puscarie acolo vad ca dati la toti raspunsul . Eu vreau sa va intreb ceva la care sa nu puteti raspunde! caprea raspundeti la toti! darapropo, cei de pe aici nu au sindicate in unitati de va intreaba pe dvs? sau vor moaca raspunsurile/

ce inseamna mai exact? suntem conditionati exact in localitatea in cauza?
Art.109.- (1) Poliţiştii de penitenciare vor fi sprijiniţi în
construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei
profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea
în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri
guvernamentale, în condiţiile legii.

Mai concret domnule presedinte,am citit tot articolul si nu vad exact unde scrie concret in acest articol altceva decat ceea ce am prezentat mai sus…
Poate raspundeti dvs exact la intrebare…

Un efect secundar al transformarii compensatiei chiriei in rata la credit, la achizitionarea unei locinte si deloc de neglijat, este faptul ca se diminueaza migratia personalului de la o unitate la alta ( mutari), fapt care in prezent creeaza unor unitati ( cele de la care se solicita plecari) mari dificultati in asigurarea personalului pe posturi si implicit la perturbarea activitatii si obtinerea unor rezultate nefavorabile , la nivel de unitate.

In acest caz se aplica prevederea existenta referitoare la sprijin. Exista un proiect de HG de aplicare, sprijinul propus jumatate din salariul minim brut pe economie.

Si eu sunt in aceeasi situatie ca domnul. Daca creditul ipotecar este pe numele sotului, iar eu sunt coplatitor si automat copropietar, pot beneficia de acest sprijin? Va multumesc anticipat!

Daca sunteti coplatitor, in interpretarea subsemnatului beneficiati.

Multumesc frumos ptr promptitudine! Sunt angajat din 2004, creditul ipotecar il am din 2005…mai am 8 ani la el…asta inseamna ca o sa beneficiez de un sprijin de cand intra in vigoare si pana la final? Imi vine greu sa cred asta, ar fi prea frumos! Mentionez ca mai am o proprietate pe numele meu, achizitionata anul trecut. Multumesc frumos!

Da. Pentru 15 ani era propunerea in HG-ul pentru aplicarea legii, dar nu mai mult de pensie.

Cand va intra Statutul in vigoare,se vor schimba tinuta,insemnele,legitimatia de serviciu?

Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
Corpul agenților de penitenciare:
a) agent șef principal de penitenciare;
b) agent șef de penitenciare;
c) agent șef adjunct de penitenciare;
d) agent principal de penitenciare;
e) agent de penitenciare.
Statutul Politistului de Penitenciar
B. Categoria agenţilor de poliţie penitenciară:
a) agent şef de poliţie penitenciară 4 ani;
b) agent şef adjunct de poliţie penitenciară 4 ani;
c) agent principal de poliţie penitenciară 4 ani;
d) agent de poliţie penitenciară 4 ani.
Oare dispare gradul de asp. sau e o eroare?

Nu s-a renunțat la gradul de agent șef principal, așa cum nu s-a renunțat nici la cel de chestor șef: Dacă citiți cu ATENȚIE textul ÎN ÎNTREGIME, veți observa că acesta se referă la stagiul minim in grad. Nu se poate prevedea un stagiu minim pentru ultimul grad, această perioafă fiind NEDETERMINATĂ. Eventual puteți trece la subinspector și, așa mai departe, până la chestor șef!:)

D-le Dumitrascu,

Daca activam in cadrul ANP(adica in Bucuresti) putem cumpara un imobil in Ilfov: Bragadiru,Popesti,comuna Berceni) ?
Sau suntem conditionati sa fie in lacalitatea unde suntem incadrati?

Care prevedere din articol sustine ceea ce ati spus dvs(asta fiind si raspunsul pe care doream sa il primesc?
Ne-am fript de atatea ori,incat suflam si pe inghetata 🙂

Articolul din lege care spune ca cei care au vocatie la decontul de chirie pot folosi aceasta suma pentru plata ratelor. Il aveti mai sus. (Art 109 alin 9)

Daca rata bancara va depasi valoarea contractului de chirie, dar rata se va incadra in 50% din salariul lunar net ce voi primi valoarea ratei sau valoarea contractului de chirie? Exemplu:contractul este acum 1.200 lei lunar, iar rata la banca va fi de 1.500 lei/ luna ce suma vo primi?

Ptr. D.A
Veti primi 1200 lei / luna , adica compensatia chiriei, nu a ratei la credit. In lege spune, ca se compenseaza chiria cu rata , integral sau partal. Adica , daca chiria este egala cu rata la credit se compenseaza integral, dc rata la credit este mai mare decat chiria se compenseaza rata pana la nivelul chiriei, diferenta pana la nivelul ratei, se achita din veniturile personale.

nu am beneficiat de chirie niciodata ,am luat de 2 in 2017 ani un apartament prin credit ipotecar ,nu e nici o pb sa inteleg ?pot cere acest ajutor cu rata ?

In Statut exista ajutorul in vederea construirii/achizitionarii unei locuinte. Deci, da.

Buna ziua, in 2016 mi-am achiziționat o casa in judetul Ilfov, orașul Bragadiru prin programul prima casa si imi desfășor activitatea in cadrul Pen. Rahova, mentionez ca nu am beneficiat de chirie niciodată. In aceste conditii de ce ajutor pot beneficia? Multumesc anticipat pt raspuns!

Tot ce e achizitionat inainte de intrarea in vigoare a noului statut merge pe acea prevedere referitoare la sprijinul pentru construirea/achizitia unei locuinte, care depinde de aprobarea unui HG de aplicare (15 ani, jumatate din salariul minim brut in proiect)

Cum se vor da mandatele pentru functia de director pentru cei care sunt in prezent imputerniciti si au fost alesi ca o solutie de moment? Se va tine cont de vreun criteriu sau tot pe pile se va pune accentul ? Nu de alta, dar se pare ca nu prea au habar sa conduca si in plus sunt si dictatori.

In cazul in care am un credit ipotecar primesc compensarea ratelor și după pensionare?

Se tot vorbeste acum de HG referitoar la sprijinul pentru construirea/achizitia unei locuinte,dar nu dati informatii esentiale:in ce stadiu se afla acest proiect de HG?S-a stabilit o formula sa fie agreata de ANP,MJ,Guvern??Sau suntem la stadiu de vorbe deocamdata,sa imbunam “revolta” ce o sa se amplifice acusi cu aplicare acestui drept,transformare chirie in rate.Multumesc

Am tot dat informatii inca de la momentul la care am lucrat la acest proiect. Fara sa exagerez, am raspuns la acesta intrebare in ultimul an de zeci de ori si am sis scris vreo 5 articole pe tema asta.

La acest moment proiectul se afla la MJ, fiind tinut pe loc de statut cu intentia de a include si prevederea nou adoptata referitoare la transformarea compensatiei pentru chirie in rata.

Mulțumim.Din ce spuneți ar reiesi:când o sa se emită ordinul privind normele de aplicare pt transformarea chiriei în rate o sa fie inclus în acest ordin și ajutorul pt sprijinirea pt locuinta??

Asa au spus cei de la MJ. E vorba de un proiect de HG daca-mi amintesc corect.

Buna ziua! As avea o intrebare, pt punerea in aplicare a prevederilor cu inlocuirea chiriei va fi nevoie de un HG.cu norme de aplicare, sau ele se vor aplica imediat dupa intrarea in vigoare a Statutului?

Va fi nevoie de norme de aplicare din cate am inteles de la specialistii MJ.

Este bine ca in sfarit legea se pare ca va fi pusa in aplicare .cu bune sau mai putin bune .

Comments are closed.