Pe unde s-au rătăcit echipamentele de bruiaj pentru penitenciare

Pentru anul 2019 sunt prevăzute fonduri în sumă de 50 de milioane lei, reprezentând sume primite de la ANCOM în baza Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea ANP și rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar 2018, reflectate în excedentul bugetului instituției. Proceduri eșuate pentru bruiajul în … Continue reading Pe unde s-au rătăcit echipamentele de bruiaj pentru penitenciare