Categories
ANP

ANP rezolvă problema agresiunilor la adresa personalului din penitenciare printr-o nouă adresă

ANP rezolvă dintr-o lovitură atât un “climat de siguranță pentru personal” dar și deficiențele din activitatea comisiilor de disciplină pentru deținuți printr-un document care magistral “reiterează importanța aplicării și respectării imperativelor, cu relevanță sistemică, raportat la gestionarea agresivității persoanelor custodiate, transmise prin adresa 7302/DSDRP/DRS/DPCT/DM/25.04.2014”.

Adresa ANP siguranta personal:comisii de disciplina detinuti
Adresa ANP siguranță personal/comisii de disciplina detinuți

Apa ultrajelor e udă și roata comisiilor de disciplină pentru deținuți e rotundă

Fără discuții, treaba e rezolvată! Aflăm din adresă“administraţia locului de deţinere are obligaţia de a asigura ordinea şi disciplina în cadrul unităţii, în condiţiile menţinerii unui climat care să respecte demnitatea umană şi de a acţiona cu celeritate, în toate situaţiile reglementate de cadrul legislativ, faţă de problematica agresivităţii manifestată de către persoanele custodiate în raport cu personalul, în special a ultrajului. Vă dați seama că dacă știa asta colegul de la Bacău pe care l-a strâns de gât un deținut era practic salavat.

Tot ANP mai transmiteîn formularea sesizărilor legale şi desfăşurarea activităţii comisiilor de disciplină, administraţia locului de deţinere va dispune următoarele măsuri:

  1. efectuarea cercetărilor disciplinare cu prioritate şi în cel mai scurt timp posibil, astfel încât aplicarea sancţiunilor disciplinare să atingă scopul urmărit prin lege, în sensul asigurării stării de ordine şi disciplină în rândul persoanelor custodiate;
  2. concomitent cu aplicarea sancţiunilor, se va urmări dacă, pentru abaterile disciplinare săvârşite de persoanele custodiate, sunt îndeplinite condiţiile de sesizare a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în vederea schimbării regimului de executare într-unul mai sever sau includerii în categoria celor cu grad de risc pentru siguranţa penitenciarului şi administraţia fiecărui loc de deţinere va aplica aceste dispoziţii legale cu fermitate;
  3. instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor care compun dosarul de cercetare disciplinară şi conştientizarea de către acesta că, instrumentarea incorectă şi superficială a cazului, conduce la nesancţionarea respectivelor persoane private de libertate şi, în cele din urmă, la discreditarea şi pierderea autorităţii administraţiei locului de deţinere.

Între timp combatem strategic și prevenim doar virtual agresiunile la adresa personalului

Bună treabă și cu asta! Încă nu se rezolvă problema situațiilor unde cu intenție activitatea comisiilor de disciplină și siguranța personalului sunt subminate din motive extrem de dubioase de către șefi surprinzătoor de prosperi, vezi vazul Chilug de la Penitenciarul Iași. Deocamdată, probabil! Pentru că indubitabil, infailibil și irefutabil, ANP va lămuri și situații de acest gen chiar dacă tolerează cu grație situațiile extrem de frecvente în care siguranța personalului este periclitată pentru evitarea orelor suplimentare.

Dar, și aici avem vești extrem de importante. ANP precizează că, de exemplu, la nivelul administraţiei penitenciarecentrale au fost iniţiate demersuri de continuare şi diversificare a pregătirii profesionalea personalului,în ceea ce priveşte problematica agresivităţii manifestată de către persoanele custodiate. Începând cu luna septembrie a anului în curs, acest modulul de pregătire va fi implementat la nivelul fiecărui aşezământ de detenţie. Deci, treaba e clară! Și încă nu ați aflat tot.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor acordă o importanţă deosebită menţinerii unui climat de siguranţă pentru personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii, sens în care, măsurile întreprinse şi menţionate anterior reprezintă una dintre etapele înscrise într-un demers cu caracter strategic, menit să contribuie la prevenirea şi combaterea actelor de ultraj asupra funcţionarilor publici cu statut special. Strategic, da! Nu orice aiureală de echipă operativă bine dotată și gata să intervină, ori un cadru legal și instituțional care să-i apere pe angajați.

În context

Fără arme și în inferioritate numerică

De ce se inmultesc agresiunile la adresa personalului in penitenciare

Incidente la Penitenciarul Bacau pe fondul lipsei de personal

Siguranta personalului din penitenciare, prioritate si pentru sefi?!

Sporul de incordare psihica pentru angajatii din penitenciare, inghetat si prin comisii

 

 

Comments are closed.