Categories
penitenciar

ANP, precizări privind numirile în funcție

ANP informează directorii penitenciarelor că, mai nou, competenta emiterii deciziilor de numire în funcție, încetare a raporturilor de serviciu, precum și celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru funcțiile de conducere din unitate, cu excepția celor de director și director adjunct, le aparține.

Adresa ANP privind numirea in functie (art. 20, 21 L145-2019)
Adresa ANP privind numirea in functie (art. 20, 21 L145-2019)

Prevederi noi pentru numirea în funcție și încetarea raporturilor de serviciu

Potrivit prevederilor art. 20 și 21 din Legea nr. 145/2019, privind statutul politiștilor de penitenciare:

Numirea in functie și incetarea raporturilor de serviciu, precum și celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile din sistemul administrafiei penitenciare, denumite competente de gestiune a resurselor umane, se dispun dupa cum urmeaza:

a) pentru functiile de director general, director general adjunct, director in sistemul administratiei penitenciare și director de direcfie din Administrafia Națională a Penitenciarelor, prin ordin al ministrului justiției;

b) pentru directorii adjuncti din unitatile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și pentru celelalte funcfii de conducere și de execuție din aparatul central al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin decizie a directorului general;

c) pentru funcțiile de conducere din unitațile subordonate Administrației Nationale a Penitenciarelor, altele decatcele prevazute la lit. a) și b), precum și pentru funcțiile de execuție din aceste unități, prin decizie a directorului unității.

Art. 21
(1) Ofiterii de politie penitenciara se numesc in functiile prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult doua grade fata de cele pe care le au.

(2) Prin exceptie, in situafii temeinic justiticate, numirea ofiterilor de poliție penitenciara in functii prevazute in statele de organizare cu mai mult de doua grade profesionale fata de cele pe care aceștia le au se poate face cu aprobarea ministrului justitiei, pentru personalul aflat in competenta sa, respectiv a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru ceilalti ofiteri.”

Competențele directorilor de penitenciare, extinse

Începand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 145/2019 privind statutul politiștilor de penitenciare, competenta emiterii deciziilor de numire in functie, incetare a raporturilor de serviciu, precum și celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functiile de conducere din unitate, cu exceptia celor de director și director adjunct, vă aparține, comunică ANP .

Însă, pentru aplicarea unitara a modului de obtinere a aprobarii directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea numirii/numirii temporare in functii prevazute in statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de doua grade fata de cele pe care ofiterii le au, va transmitem modelul de Tabel-nominal care va fi utilizat de structurile de resurse umane din unitatile penitenciare.

Tabelul va fi sustinut/asumat de conducerea unitatii si va fi transmis Directiei Management Resurse Umane in vederea verificarii și prezentarii acestuia conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor. C-așa e la noi. Nu se poare fără avize și aprobări de la ANP mai ales în cazul excepțiilor, care, fie vorba între noi, o să tot fie.

lmpreuna cu tabelul-nominal mentionat, ANP solicita a se transmite referatul de personal și nota de sustinere a propunerii, intocmite conform precizarilor adresei nr. 34572/DMRU/16.04.2019, din care sa reiasa indeplinirea tuturor conditiilor specifice de ocupare a postului, inclusiv a conditiilor obligatorii cumulative, prevazute dupa caz, de art. 96 alin. (2), art. 97 alin. (3)-(7) si art. 98 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare.

Directorul general solicită motivații concrete pentru excepții

Întrucat aprobarea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in cazul situatiei prevazute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 145/2019, se realizeaza prin exceptie, in situatii temeinic justificate, in nota de sustinere a propunerii, unitatea va motiva in concret situatia particularizata la propunerea formulata, pentru care este necesara aprobarea directorului general al Administra1iei Na1ionale a Penitenciarelor.

În cazul propunerilor de ocupare a posturilor de director adjunct din unitatile penitenciare, nu este necesara transmiterea tabelului-nominal in vederea obtinerii aprobarii pentru numirea/numirea temporara in functii prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu eel mult doua grade fata de cele pe care ofiterii le au, competenta emiterii actului administrativ de numire a acestora fiind a directorului general.

In acest caz, obtinerea aprobarii diferentei de grad se realizeaza implicit prin semnarea deciziei de numire in functie (competenta fiind identica), iar documentele transmise sunt aceleași ca și pana in prezent (anexele 1 și 2, referat de personal, nota de fundamentare din care sa reiasa necesitatea obtinerii aprobarii mentionate, impactul financiar, acordul ofiterului, dupa caz și alte documente justificative).

În final, ANP încheie apoteotic asubliniind că legea trebuie respectată și că vor fi inaintate Directiei Management Resurse Umane doar acele propuneri care indeplinesc conditiile de ocupare a postului și au fost analizate in consiliul de conducere al unitatii. Ar fi trebuit să fie deja clar.

În context

Procedurile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din penitenciare, încă neconstituționale

Deblocarea procedurilor de resurse umane din penitenciare, chestiune de vointa politica

Salarizarea si resursele umane din penitenciare incalcite de legi proaste

UPDATE Deblocarea procedurilor de resurse umane din penitenciare, urgenta maxima

Comisiile de disciplină reintră în legalitate

6 replies on “ANP, precizări privind numirile în funcție”

D nu Dumitrascu,sa intelegem ca Directorii vor numi pe functii pe cine vor dori?
2.Aveti cunostiinta cand incepe Anp platile(ore suplimentare,etc) restante din bugetul aprobat?Am inteles ca inca se mai fac calcule finale.
Multumesc.Stima.

1. Nu pe cine vor dori. Vor face numirile in urma concursurilor, mutarilor etc
2. Cel mai probabil cu 10 septembrie daca se misca aprobarile si deschiderile de credite

Comments are closed.