Categories
FSANP

Un nou proces câștigat de sindicat la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

Sindicatul Sinpen 2016 din Penitenciarul Constanța – Poarta Albă câștigă în recurs procesul pentru recalcularea indemnizațiilor de concediu de odihnă aferente perioadei 2013 – 2016.

Decizia 788_2019 indemnizatii de concediu - Poarta Alba
Decizia 788_2019 indemnizatii de concediu – Poarta Alba

Unde legiuitorul nu distinge nici angajatorul n-ar trebui s-o facă

Obiectul actiunii, inclusiv al cererii de interventie principala, este reprezentat de sanctionarea refuzului institutiei parate de a proceda la recalcularea indemnizatiilor de concediu de odihna ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, in sensul includerii in acestea a tuturor sporurilor de care acestia au beneficiat, respectiv si sporurile de conditii grele, conditii vatamatoare, izolare, paza si supraveghere, compensatie de risc/pericol.

In decizie se constată că, potrivit prevederilor art. 38 alin.(1) din OG nr.64/2006, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare primesc, pe timpul concediului de odihna, “salariile de baza si celelalte drepturi banesti avute, inclusiv sporurile de care beneficiaza, potrivit legii”, nefiind facuta nicio distinctie in privinta naturii sporurilor.

Angajatorul nu are temei legal pentru a refuza plata integrală a indemnizației de concediu

Instanța constată că nu rezulta care este temeiul legal al inlaturarii de la plata a acelor sporuri acordate pentru conditii deosebite, grele, vatamatoare, periculoase, cum ar fi sporul de praf si de escortare, sporul de conditii vatamatoare – de antena, sporul de izolare, paza si supraveghere. Acestea sunt stabilite potrivit legii, pe baza determinarilor efectuate si nu sunt excluse, prin norma legala expresa, de la indemnizatia primita pentru perioada concediului de odihna.

În consecință, prin decizie definitivă și irevocabilă instanța, obliga paratul Penitenciarul Constanta – Poarta Alba la recalcularea indemnizatiilor de concediu de odihna aferente perioadei 2013 – 2016, prin includerea tuturor sporurilor de care au beneficiat recurentii, precum si la plata sumelor rezultate ca diferente in urma recalcularii, actualizate cu rata inflatiei, pana la plata efectiva si a dobanzii legale aferente acestor sume, cu incepere de la data nasterii drepturilor pana la plata efectiva a debitului principal.

În context

Penitenciarul Târgșor dat în judecată de angajaţi. În litigiu, drepturi neacordate în ultimii ani

Instanța decide recalcularea indemnizațiilor de concediu la cererea Sindicatului “Unirea” din Penitenciarul Târgu Mureș

Dreptate refuzată! De ce se răzbună unii șefi de penitenciare pe angajații care câștigă în instanță

Moștenirea mandatelor Toader – Birchall pentru penitenciare

Continuă politica de subfinanțare cronică și de subminare a sistemului penitenciar

11 replies on “Un nou proces câștigat de sindicat la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă”

Domnule presedinte,procesul acesta face obiectul pt toti membrii sistemului penitenciar sau doar membrii fsanp?
Noi ne luptam si galbenii doar culeg roadele?

Am si eu o intrebare care nu are legatura cu articolul.
Daca sunt la facultate la zi nu pot beneficia de concediu de studii?Ca am inteles ca doar daca esti la fara frecventa merge.Multumesc!

Nu exista o astfel de regula la acest moment. E drept insa ca situatia e neclara pentru ca normele pentru noua lege sunt in proiect.

Sunt colegi care sustin ca din acest motiv n-au putut beneficia de concediu de studii.Nu cunosc pe nimeni sa fi avut concediu de studii desi pe la facultate sunt multi.Deci ce sa inteleg?

Eu zic ca intelegem ce scrie in lege. Oricum, momentan trebuie sa avem un HG pentru asta, care este in consultare. Aici detalii https://fsanp.ro/2019/08/27/consultare-proiect-de-hg-privind-concediile-si-invoirile/

Concediul de studii

ART. 16
(1) Polițiștii de penitenciare beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei forme de învățământ superior din fiecare ciclu, conform categoriilor prevăzute de Legea educației naționale în vigoare, de la încadrarea în sistemul administrației penitenciare.
(2) Polițiștii de penitenciare, care urmează cursuri de învățământ superior, organizate în instituții de învățământ superior acreditate ori cu autorizare de funcționare provizorie, în condițiile alin. (1), pentru fiecare an universitar, au dreptul la un concediu de studii plătit, de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracționat.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) beneficiază și polițiștii de penitenciare – absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată, care își continuă studiile în învățământul superior de lungă durată, în instituții de învățământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate.
(4) Polițiștii de penitenciare care frecventează simultan mai multe cursuri de învățământ superior, indiferent de ciclu, pot beneficia doar de un singur concediu de studii plătit, pe an universitar.
(5) Polițiștii de penitenciare, care în ultimul an de învățământ superior nu și-au finalizat studiile prin examen de licență/absolvire și nu au beneficiat de concediu de studii, îl pot solicita ulterior, o singură dată.
(6) Polițiștii de penitenciare, aflați în situația prevăzută la alin. (5), care au beneficiat de concediu de studii parțial în ultimul an de învățământ superior, li se poate aproba efectuarea diferenței de concediu de studii pentru susținerea ulterioară a examenului de licență/absolvire.
(7) În situația repetării anului de studii din motive imputabile, polițiștii de penitenciare nu au dreptul la concediu de studii pentru anul universitar respectiv.
(8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu excepția situației prevăzute la alin. (6).
ART. 17
(1) Polițiștilor de penitenciare li se acordă concediu de studii, numai dacă obțin aprobarea șefilor de unități pentru a se înscrie la formele de învățământ superior, pentru fiecare ciclu în parte.
(2) Aprobarea pentru înscrierea la cursurile de învățământ superior prevăzute la alin. (1) se acordă numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unității.
(3) Polițiștii de penitenciare care la încadrarea în sistemul administrației penitenciare frecventează o formă de învățământ superior pot beneficia de concediu de studii numai cu acordul directorului unității, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Later edit Statutul spune ca acolo unde normele vechi nu contrazic pot fi aplicate, insa in acest caz situatia e diferita.

ANP ul se pricepe foarte bine la ascuns mizeria sub covor și la fentat-ul legilor în rest apă de ploaie.
S-au descurcat foarte bine cu cei 300(porci) de la poarta albă și alte infracțiuni economice , având probleme cu respectarea si punerea in aplicare a legii de drept. Drepturile legale ale angajaților sunt puse în aplicarea doar cu hotărâri judecătorești, ceea ce nu e sănătos și ok pentru o instituție de apărare și ordine publică. Căutând mereu să fie la limita legalității, rezultă că au mentalități și caractere mai de grabă de interlopi decât de oameni ai legii.

Comments are closed.