Categories
sindicat

Angajatorii, amendaţi pentru fiecare angajat pentru care încalcă legea în ceea ce privește orele suplimentare

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri 18 septembrie 2019, în calitate de for decizional, proiectul de lege prin care nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară să fie sancţionată cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru fiecare persoană identificată.

Conform Mediafax, propunerea legislativă are în vedere modificarea articolului 260, alineat (1), litera i) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, astfel: „Constituie contravenţie şi se sancţionează nerespectarea dispoziţiilor privind mynca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 de lei pentru fiecare persoană identificată ca prestând muncă suplimentară”.

Aplicarea unei amenzi trebuie să descurajeze practicile ilegale

Potrivit motivării iniţiativei legislative, în prezent nu există o corelare a cuantumului amenzilor între numărul de ore suplimentare efectuate şi numărul de salariaţi care au făcut ore suplimentare. Ca să nu mai spunem că, în cazul penitenciarelor, nici măcar nu există o corelare între obligția de a respecta un plafon anual maxim și mecanismul de recuperare a acestora în termenul legal

„Aplicarea unei amenzi de maximum 3.000 de lei în asemenea cazuri nu are cum să producă un efect disuasiv, având o valoare modică. E necesară corelarea cuantumului amenzilor cu numprul de salariaţi care prestează ore suplimentare, pentru a asigura proporţionalitate între amendă şi amploarea contravenţiei”, se arată în motivarea iniţiativei.

În context

Orele suplimentare efectuate de catre personalul din penitenciare, in dezbatere publica

Ministerul Justiției, dator la angajații din penitenciare

Moștenirea mandatelor Toader – Birchall pentru penitenciare

Continuă politica de subfinanțare cronică și de subminare a sistemului penitenciar

Rectificare bugetară de avarie pentru sistemul penitenciar