Categories
sindicat

Proiect de OUG pentru modificarea Legii 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

Ministerul Justiției ne invită vineri, 4 octombrie, ora 10, la sediul Ministerului Justiției pentru  dezbaterea proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

OUG_statut_politisti_penitenciare_04_10_2019
OUG_statut_politisti_penitenciare_04_10_2019

Proiect de OUG pentru deblocarea concursurilor pentru posturile vacante din penitenciare

În acest sens, ne transmite Proiectul de act normativ mai sus-menționat însoțit de Nota de Fundamentare prin care ne amintește că unul dintre efectele adoptării legii privind statutul polițiștilor de penitenciare este acela al posibilității inițierii unor demersuri legislative concrete pentru înlăturarea blocajului existent la acest moment în ceea ce privește ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar.

În acest sens, este de menționat faptul că prin Decizia Curții Constituționale nr. 90/2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 343 din 6 mai 2019, referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004, care a fost preluat în aceeași formă și în actualul Statut din motive care n-au nicio legătură cu tehnica legislativă.

La acea vreme instanța constituțională a constatat, faptul că “aspectele esențiale privind ocuparea posturilor de execuție şi de conducere de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicitate şi detaliate prin ordin al ministrului justiţiei.

Nota de fundamentare mai amintește că în prezent, toate concursurile din sistemul administrației penitenciare au fost suspendate în considerarea deciziei Curții Constituționale menționate, ținând seama și de faptul că ordinul ministrului justiției care reglementa, în baza dispozițiilor declarate neconstituționale, a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă.

Lista modificărilor propuse la Statutul polițiștilor de penitenciare

Pe lângă procedura de concurs introdusă mai apar următoarele modificări:

1. Condiții de participare la concurs contradictorii. Având în vedere că în forma actuală a legii, parte din condițiile prevăzute la art. 97 alin. (4) și la alin. (5) – spre exemplu, ca persoana “să aibă minimum 3 ani vechime efectivă în sistemul penitenciar” – nu pot fi îndeplinite de către persoane care nu au mai lucrat în sistemul penitenciar sau în alte autorități sau instituții publice.

Reglementarea nefiind practic corelată expres cu posibilitatea ocupării funcțiilor de conducere până la nivelul maxim de şef serviciu sau echivalent, rămase vacante, prin concurs din sursă externă, este necesară modificarea art. 97 alin.(7) din lege, urmând a se stabili care dintre condițiile obligatorii de participare la concurs prevăzute de lege sunt aplicabile în cazul candidaților la concursurile din sursă externă.

2. Clarificarea situațiilor de încetare a raporturilor de serviciu. Este necesară corelarea prevederilor art. 133 lit. p) din lege, potrivit cărora condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare sau suspendarea executării pedepsei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă constituie caz de încetare a raporturilor de serviciu, cu textul art. 128 alin.(5) din lege, referitor la repunerea în drepturi a polițistului de penitenciare, în enumerarea prevăzută de acest text normativ urmând a fi incluse și amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, conform voinței legiuitorului.

Completarea este necesară pentru claritatea normei, astfel încât să fie înlăturate dificultățile de interpretare în privința repunerii în drepturile anterioare, inclusiv în funcția deținută anterior, și în cazul în care față de polițistul de penitenciare s-a dispus amânarea aplicării unei pedepse sau renunțarea la aplicarea pedepsei.

3. Alte clarificarea situațiilor de încetare a raporturilor de serviciu.Tot astfel, cu respectarea dispozițiilor art. 133 lit. p) din Legea nr. 145/2019 referitor la încetarea raportului de serviciu al polițistului de penitenciare în cazul unei condamnări penale – art. 133 lit. p) din Legea nr. 145/2019 prevede faptul că raportul de serviciu al poliţistului de penitenciare încetează în caz de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare sau suspendarea executării pedepsei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă -, este necesară completarea textului normativ referitor la repunerea în drepturi a polițistului de penitenciare cu ipoteza condamnării acestuia la pedeapsa amenzii penale, situație nereglementată de prevederile art. 128 alin. (5) din lege.

Astfel, ţinând seama de împrejurarea că amenda penală este o sancțiune penală cu caracter specific coercitiv, ea fiind aplicată în baza stabilirii răspunderii penale în sarcina celor vinovaţi de săvârşirea unei infracţiuni, constituind un antecedent penal, astfel că persoanele condamnate la pedeapsa amenzii penale sunt într-o situație diferită de cele cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, proiectul prevede faptul că în cazul în care s-a dispus condamnarea definitivă a polițistului de penitenciare la pedeapsa amenzii penale, acesta este repus în funcția deținută anterior, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, fără însă a beneficia de drepturile de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție.

4. Clarificări  privind comisiile medico-militare. La art. 134 alin. (3) și (4) din lege, pentru asigurarea clarității normelor, denumirea generică “comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă” trebuie înlocuită cu sintagma “comisia de expertiză medico-militară”, având în vedere că, potrivit reglementărilor aplicabile în sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională evaluarea capacităţii de muncă în vederea stabilirii aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar în sistemul administraţiei penitenciare/pentru a urma instituţiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate națională sau, după caz, a gradului de invaliditate, se efectuează de către comisiile de expertiză medico-militară.

5. Modificări privind termene în procedura disciplinară. Proiectul propune și modificarea alin. (4) al art. 171 din lege, pentru eliminarea unei deficiențe de redactare, din redactarea normei nerezultând cu claritate ce fel de răspuns este avut în vedere și, pe cale de consecință, nefiind clar modul de calcul al termenului de 10 zile pentru înștiințarea persoanei care a formulat sesizarea disciplinară.

6. Corelări cu legislația funcționarilor publici. Având în vedere faptul că prin art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, a fost abrogat art. 5 al Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, trimiterea realizată în cuprinsul art. 207 din Legea nr. 145/2019 la alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 188/1999 nu mai este operantă.

7. Modificări referitoare la evaluarea anuală. Proiectul propune modificarea art. 208 din lege, astfel încât normă juridică să aibă în vedere îndeplinirea condiției existenței calificativului la evaluarea anuală și raportat la anul în curs, urmând ca textul normativ să aibă următorul cuprins: “În situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anii 2018 și 2019, această condiţie se consideră îndeplinită.”

8. Prevederi referitoare la codul deontologic. Ținând seama de faptul că Legea nr. 145/2019 nu prevede expres actul prin care se aprobă Codul deontologic al polițistului de penitenciare, precum și de importanța reglementării acestui aspect din perspectiva răspunderii disciplinare a polițiștilor de penitenciare, proiectul prevede faptul că acesta se aprobă prin ordin al ministrului justiției.

9. Modificări referitoare la mandatele în funcții de director. De asemenea, proiectul propune completarea art. 202 din lege, referitor la persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2019, erau numite în funcţii de director general, director general adjunct, precum şi director de unitate din poliția penitenciară pe durată nedeterminată, funcții prevăzute cu mandat de 4 ani potrivit noii legi, în sensul rezervării unei funcții în poliția penitenciară, având în vedere faptul că sunt situații în care funcțiile ocupate anterior de aceste persoane nu mai sunt vacante.

10. Neclarități referitoare la folosirea unor sintagme. Totodată, pentru asigurarea cerințelor de claritate și precizie specifice normelor juridice, este necesară modificarea literei f) a art. 11 din lege, astfel încât să se specifice în mod clar că verificarea îndeplinirii condițiilor specifice postului se face prin raportare la fișa postului, completarea fiind necesară întrucât, în cuprinsul legii, se folosește sintagma „condiții specifice postului”, fără a se preciza în mod expres care este documentul de referință în care acestea sunt prevăzute; pe cale de consecință, această dispoziție absolut necesară va fi aplicabilă ori de câte ori dispoziții normative din cuprinsul Legii nr. 145/2019 au în vedere obligativitatea îndeplinirii condițiilor specifice postului.

În context

Statutul politistilor de penitenciare promovat prin metoda Florin Iordache

Procedurile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din penitenciare, încă neconstituționale

Sistemul penitenciar și povara bunelor intenții uitate-n stadiul de declarație

Moștenirea mandatelor Toader – Birchall pentru penitenciare

Ministerul Justiției, restant la respectarea obligațiilor legale

25 replies on “Proiect de OUG pentru modificarea Legii 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare”

Cu tot respectul, referitor la probele de concurs, aveți grija ca picam în alte extreme : *una sau ai multe din urm probe :interviu, sport, engleza etc*… Pai rămâne la latitudinea comisiilor ce probe vor alege sau cum? Un exam sportiv sau un interviu filmat e suficient plus proba scrisa, părerea mea

Sunt aceleasi probe ca si pana acum. Nu se schimba nimic din acest punct de vedere.

Eu zic ca sunt suficiente probele de care stiam inainte sa apara acest proiect. Sa nu fie alte probe in plus. Si sa speram ca se vor debloca aceste concursuri, nu sa se reia totul.

Nu sunt probe in plus. Sunt aceleasi ca si pana acum. Depinde insa de specificul functiei care este scoasa la concurs.

1 – se pune atât accent pe candidații din sursa externa !!! Aia sunt importanți noi din sistem care am muncit de ne-au ieșit ochii numai contează ca ne anulează un an de învățat , testării , interviu la examene? Ca sa nu mai spun ca Anp a greșit anul trecut când a scos undele posturi din sursa externa când legea spunea clar ca prima data se scot din sursa interna !!! Aici Anp a fost in complicitate cu sindicatele care nu au zis nimic !! Șindicate care sunt plătite din bănuții noștri ai candidaților din sursa interna !
2- se tot vorbește de a cea condiție cu 3 ani vechime pentru posturile de conducere !!! Foarte bine sa ii dea afara din concurs pe cei din afara și sa continuam noi !! Ce faci acum discriminezi 90 la suta din candidați pentru 10 la suta ( dacă sunt și atât rămași)
3 – sa reia de la 0 concursurile de conducere ( dacă sunt , eu nu am găsit nici unul deci iar se bate câmpii de Anp ) și sa le lase pe cele de execuție !!
4- dacă le vor relua de 0 treaba aceasta nu va rămâne așa va garantez ! De la proces , plângere penală , plângere la avocatul poporului , sesizări la comisia disciplina ( și dg este Tot funcționat public) plus in sfârșit la Ccr pentru noile concurusuri … plus multe altele

Poate se sustine interviul in limba engleza…. sau engleza devine proba eliminatorie…cin estie?

Putem participa și noi la aceasta dezbatere ca simpli cetățeni și funcționari publici ? Sau doar sindicatele ? Și dacă da cum se face ? Se anunța in prealabil participarea , ne trecem pe o lista , venim direct acolo și participam ? Eu chiar vreau sa merg și sper sa am și ocazia sa vorbesc … aștept răspunsul Dvs domnule președinte ca sunt interesată sa merg

Am tot citit acest proiect si nu inteleg punctual care sunt functiile pentru care se vor sustine proba de limba straina si daca chiar este necesara, in conditiile in care politia simplifica concursurile printr- un singur test grila iar noi mai adaugam o proba de limba straina, poate ma lamuriti..

Buna ziua! Sa intelegem ca noi, candidatii pe functiile de executie, vom fi nevoiti sa suportam din nou, din buzunarul propriu, costurile pentru fisa medicala, taxa de insciere, drumuri pt sustinerea examenului psihologic, etc.?

Da , totul din nou fără speranța ca o sa terminam vreodată 😂😂 o bătaie de joc la adresa noastră !!! Și noi din sursa externa nu mai putem da din nou ca nu mai îndeplinim condiția de 2-3 ani vechime in sistem … deci banii au fost cheltuiți și acum i-am pierdut și nu ne putem înscrie !! Îndrăznește sa crezi !

Din cate am inteles conditia pentru vechime este valabila doar pt functiile de conducere, nu si pt cele de executie…

Numai în România poți vedea așa ceva!
După ce au ținut legea în parlament cu anii, acum trebuie modificată prin OUG, că au constatat că nu este pe alocuri constituțională.
Da, știu, o să spuneți că era mai greu să rămână prin parlament, că așa, și pe dincolo…dar tot aiurea este. Chipurile, ca să intre mai repde drepturile alea în vigoare: chirii, rate, etc.
După toată tărășenia asta vor constata că nu sunt bani, și tot așa trec anii și rămânem cu degetul în gură, în timp ce doar o mână de șmecheri din sistem vor beneficia de privilegii.
Țara lui Papură-Vodă!

Iși bat joc de noi la modul grav. Cei de la M.A.I au simplificat concursul cât de mult s a putut, practic ei susțin doar proba scrisă și aceea grilă. Noi avem: interviu, probă sportivă, probă pe calculator, lb străină și bineînțeles proba scrisă SINTEZĂ!!! Ca ultimii tocilari, reproducem niște articole fără să avem o logică. Concursuri desfășurate pe jumătate sunt anulate,alți bani altă distracție…că doar iși permit să și bată joc de noi, ptr că acceptăm și nu ripostăm!!

Nu e greu de inteles ca este o lege cu dedicatie,in folosul celor care au conceput=o/Vedem avantajul chiriilor,ratelor… dar si al liderului de sindicat.Poate ca dintre toate astea, gardienii s=au ales cu denumirea de POLITIST! Aceasta lege ar trebui abrogata si elaborata alta in acord cu principiile Constitutiei si hotararilor CCR.Nu am mai vazut lege organica care sa fie completata cu o OUG in cel putin 10 chestiuni esentiale.Nu am vazut lege organica noua care sa contina cel putin abaterea /ignorarea de la 2 hotarari ale CCR.Bine ca raman avantaje pentru infractori si detinuti!Mutilarea legilor nu avea cum sa fie evitata!

Nu este corect d.p.d.v. al drumurilor, oboselii, banilor, așteptării dar cel mai important în cazul meu al șansei.
Pe postul de ofițer kinetoterapeut la Rahova din 14/loc am rămas doar 2/loc după examenul psihologic iar acum să reiau de la zero? Nu imi este frică de concurență dar este clar că nu voi mai avea aceeași șansă…bătaie de joc.

Ofiter kinetoterapeut? Da ce e frate acolo, spa?Asta e ca si postul de ofiter monitor sportiv.Cu dedicatie.

Ofiter kinetoterapeut?:))))) Asta cine l-a mai inventat? Pe zi ce trece ma minunez si mai tare! Daca inainte erau maxim 10 ofiteri intr-o unitate, acum sunt peste 150! O sa se ajunga sa fie mai multi ofiteri decat agenti!

Este bătălie de joc la magistrati care sunt considerati o elita daramite la noi care suntem la etc in acest minister.

Nimeni nu ne explica eventualele efecte care le-ar produce acest OUG, referitor la concursurile suspendate.

Nici ANP inca nu stie ce se continua si ce nu. Depinde cat de repede se aproba acest OUG.

Comments are closed.