CONSULTARE Proiect de Ordin pentru avansarea polițiștilor de penitenciare
sindicat

CONSULTARE Proiect de Ordin pentru avansarea polițiștilor de penitenciare

ANP ne transmite proiectul de ordin al ministrului justiției privind criteriile pentru avansarea  polițiștilor de penitenciare într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare spre consultare. Pentru cei interesati, observațiile și propunerile pot fi trimise pe adresa anp-dcean@anp.gov.ro sau direct în document AICI.

Proiect OMJ avansare la aceeasi pozitie din stat
Proiect OMJ avansare la aceeasi pozitie din stat

Abordare unitară a procesului de avansare

Conform inițiatorului, proiectul de ordin al ministrului justiției urmărește, în principal abordarea unitară a procesului de avansare într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare, precum și următoarele aspecte:

Având în vedere faptul că forma în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 18/C/2009 este neclară din perspectiva competenței de emitere a actului administrativ de  avansare, în proiectul supus analizei s-a precizat în mod clar că aparține unității în care polițistul de penitenciare își desfășoară activitatea și nu celei în care este încadrat.

Avansarea în gradul profesional prevăzut al funcției imediat superioare, așa cum prevede în prezent ordinul mai sus-menționat, este nesemnificativă din punct de vedere financiar, fiind aplicabilă numai ofițerilor  și chiar și în acest caz, nu tuturor, ci doar în privința a două tipuri de funcții de ofițer.

Reglementări pentru toate categoriile profesionale

În proiectul de act normativ, s-a introdus sintagma ”în baza aceleiași evaluări profesionale”, pentru a se elimina posibilitatea avansării în baza aceluiași calificativ de două ori. Este necesară această reglementare pentru a acoperi situația celor care au mai fost angajați și au revenit în sistem iar conform actualei reglementări, ar trebui avansați încă din primul an de activitate.

Din vechea reglementare nu rezulta despre care calificativ este vorba: din ultimul an în care a fost evaluat cel în cauză sau din cel anterior anului în care se realizează avansarea. S-au introdus termenii  ”specializările/calificările” pentru a reglementa situația unor categorii profesionale care dobândesc anumite calificări/specializări, cum ar fi cele  din domeniul medical.

S-a introdus o nouă condiție la litera f) să nu fi fost avansați în funcții de execuție sau de conducere în anul în care se realizează avansarea la aceeași poziție din statul de organizare, al cărei scop este ca cel care a fost avansat în funcție sau categorie, să nu poată beneficia în acel an de o dublă avansare, respectiv avansare în funcție sau categorie și avansare la aceeași poziție din statul de organizare.

Avansarea, un instrument de recompensare

Cât privește conținutul art. 3 din proiectul de ordin, prin această prevedere se dorește:

  1. Crearea posibilității ca polițiștii de penitenciare să fie avansați, în același an, de două ori, la aceeași poziție din stat.
  2. Crearea unui mecanism la îndemâna persoanei care are atribuţii de conducere sau coordonare directă a activităţii celui în cauză, prin care acesta să poată recompensa personalul aflat în subordine.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiției nr. 18/C din 12 ianuarie 2009 privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare şi funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009, se abrogă.

În context

ANP | Proiect privind compensația pentru chirie și transformarea în rată pentru creditul ipotecar/imobiliar

DEZBATERE Proiect privind consiliile de conducere din ANP și penitenciare

https://fsanp.ro/2019/09/28/proiect-de-oug-pentru-modificarea-legii-145-2019-privind-statutul-politistilor-de-penitenciare/

ANP | Proiectele de OMJ privind schimbarea din funcție și mutarea polițiștilor de penitenciare, în consultare

Proiect | OMJ privind verificările specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător