Categories
justitie

CONSULTARE Proiect privind informațiile clasificate

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum şi de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum şi de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora.

Proiect Hotărâre | Anexele nr. 1-3 | Notă de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

In context

DEZBATERE Proiect privind consiliile de conducere din ANP și penitenciare

ANP | Proiectele de OMJ privind schimbarea din funcție și mutarea polițiștilor de penitenciare, în consultare

Consultare | Proiect de HG privind concediile și învoirile

ANP | Proiect privind compensația pentru chirie și transformarea în rată pentru creditul ipotecar/imobiliar

Ana Birchall retrage proiectul privind recompensele morale pentru polițiștii de penitenciare