CONSULTARE Proiect privind informațiile clasificate

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Justiției, precum şi de unitățile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională … Continue reading CONSULTARE Proiect privind informațiile clasificate