Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare
sindicat

Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

Potrivit art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, ”Polițistul de penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport (…) în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.” Mai jos proiectul pregătit de ANP. Așteptăm observațiile dumneavoastră.

Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare
Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

 

Decontarea transportului, obliație legală pentru angajator

Conform art. 17. din Anexa VI din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ”Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale polițiștilor, ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor și cursanților din instituțiile de învățământ pentru formarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.”

De asemenea, potrivit art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, ”Polițistul de penitenciare are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localități, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, când domiciliază în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în limita a 70 km dus și 70 km întors, și, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și în alte situații, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

ANP reamintește despre faptul că în temeiul art. 206 alin. (1) din Legea nr. 145/2019, ”În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă, se adoptă sau, după caz, se modifică ori se completează actele normative subsecvente care nu sunt în acord cu prezenta lege.”, iar potrivit alin. (2), ”Actele normative subsecvente prevăzute de prezenta lege rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi”.

Proiectul propune eliminarea unor neclarități

Conform inițiatorului, în temeiul art. 105 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, se propune crearea unui nou cadru legal de reglementare a drepturilor de transport ale polițiștilor de penitenciare.

Deși, în cea mai mare parte, prevederile noului proiect de act normativ păstrează cele reglementate prin H.G, nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, există și elemente de noutate, care vin în sprijinul eliminării dificultăților ivite în practică în ceea ce privește decontarea drepturilor de transport ale polițiștilor de penitenciare, în special legate transportul la și de la locul de muncă.

Astfel, chiar prin noile prevederi ale Statutului polițiștilor de penitenciare au fost prevăzute situațiile în care polițiștii de penitenciare nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă, fiind necesară, în acest sens, corelarea prevederilor acestuia cu cele ale actelor normative de nivel inferior. Prezentul proiect a avut în vedere noile condiții impuse de Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, la art. 105.

Posibilitățile de decontare, extinse

Totodată, s-a avut în vedere diversificarea modalităților de transport pentru polițiștii de penitenciare, în mod similar prevederilor generale aplicabile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, prevăzute prin H.G. nr. 714/2018, respectiv prin introducerea posibilității decontării cheltuielilor aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile.

Întrucât decontarea contravalorii carburantului este deja limitată, prin prevederile Legii nr. 145/2019, la 7,5 litri carburant la 100 km parcurși, prin proiectul de act normativ se propune ca bonul de carburant necesar a fi prezentat în vederea decontării să fie utilizat doar pentru stabilirea prețului combustibilului care se decontează, indiferent de cantitatea de combustibil achiziționată.

Totodată, pentru decontare, este necesară prezentarea certificatului de înmatriculare al autoturismului cu care s-a efectuat deplasarea, în vederea stabilirii concordanței între tipul combustibilului înscris pe bonul fiscal și cel utilizat de autoturismul cu care s-a făcut deplasarea.

Personalul mutat în interes de serviciu, beneficiază

Un alt element de noutate propus prin prezentul proiect de act normativ, îl reprezintă crearea posibilității decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu ori de reședință, în mod similar reglementărilor aplicabile altor structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după cum urmează:

  • pentru deplasarea săptămânală la și de la locul de muncă, pe o distanță de 71-300km;
  • pentru deplasarea bilunară la și de la locul de muncă, mai mare de 301km.

În context

https://fsanp.ro/2019/10/13/consultare-proiect-privind-informatiile-clasificate/

CONSULTARE Proiect de Ordin pentru avansarea polițiștilor de penitenciare

DEZBATERE Proiect privind consiliile de conducere din ANP și penitenciare

https://fsanp.ro/2019/09/28/proiect-de-oug-pentru-modificarea-legii-145-2019-privind-statutul-politistilor-de-penitenciare/

ANP | Proiectele de OMJ privind schimbarea din funcție și mutarea polițiștilor de penitenciare, în consultare

3 thoughts on “Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

  1. pot refuza transportul asigurat de unitate cu dube detinuti si sa vin cu autoturismul propriu ?e vb de 12 km….

    1. Puteti refuza orice mijloc de transport impropriu acestetei destinatii. O sa fie un pic de deranj si n-o sa-i convingeti prea repede cu decontul, dar e dreptul dumneavoastra.

Comments are closed.