Proiecte | Concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și numiri după finalizarea mandatelor
ANP

Proiecte | Concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și numiri după finalizarea mandatelor

ANP transmite spre consultare două proiecte: Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și Metodologia privind numirea ofițerilor, după terminarea mandatului, într-o funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit.

Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare

Conform inițiatorilor, proiectul de ordin al ministrului justiției are în vedere reglementarea unor aspecte de natură organizatorică în privința desfășurării concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul penitenciar și corelarea unor dispoziții pe care le prevedea Ordinul ministrului justiției nr. 2478/C/2010 privind organizarea concursurilor cu legislația primară, respectiv Statutul polițiștilor de penitenciare, aprobat prin Legea nr. 145/2019. 

În cuprinsul noului statut au fost prevăzute condiții de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție vacante din sistemul penitenciare, relevante în acest sens fiind prevederile art. 97 și 98 din actul normativ invocat.

Ordinul ministrului justiției nr. 2478/C/2010 și-a încetat aplicabilitatea, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 343 din data de 06.05.2019, a Deciziei Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor (Art. 31 din Legea nr. 293/2004 prevede: „Regulamentul privind ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție se aprobă prin ordin al ministrului justiției”, respectiv O.M.J. nr. 2478/C/2010).

Curtea Constituţională a constatat că, ţinând cont de faptul că aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de conducere/execuţie vizează o modificare/naştere a raporturilor de muncă, aceste aspecte esenţiale, respectiv condițiile generale de participare la examen/concurs, condițiile de vechime necesară participării la examen/concurs, tipul probelor de examen/concurs, condițiile în care candidații sunt declarați “admiși” și posibilitatea de contestare, trebuie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice procedurii de ocupare a funcțiilor de conducere/execuţie să fie explicate și detaliate prin ordin al ministrului de resort.

Pentru înlăturarea viciului de neconstituționalitate, aspectele esențiale privind ocuparea posturilor de execuție și de conducere de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare – cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condițiile în care candidații sunt declarați “admiși” și posibilitatea de contestare – trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicitate și detaliate prin ordin al ministrului justiției.

În ceea ce priveşte condițiile generale de participare la examen/concurs şi condițiile de vechime necesară participării la examen/concurs, pentru ocuparea posturilor vacante de conducere şi execuţie din sistemul penitenciar, reamintim că acestea au fost cuprinse în noul statut.

Proiectul de ordin îmbracă forma vechiului ordin în materia concursurilor, dat fiind că în anii anteriori (2016-2019) la nivelul sistemului penitenciar s-a desfășurat un număr foarte mare de concursuri, personalul din structurile de resurse umane care gestionează acest proces fiind familiarizat cu procedura anterioară.

În cuprinsul proiectului de ordin au fost modificate o serie de prevederi care rezultă din noul statut al polițiștilor de penitenciare sau care, din experiența organizării concursurilor anterioare s-au dovedit a fi incomplete, cum ar fi:

– Asigurarea publicității anunțurilor de scoatere a posturilor la concurs;
– Modificarea unor termene de natură a urgenta procedura de concurs;
– Ordinea susținerii probelor eliminatorii, fiind introdusă și proba orală de verificare a cunoștințelor de limbă străină;
– Înregistrarea unor probe eliminatorii;
– Contestarea baremelor de evaluare și notare și soluționarea acestora;
– Componența comisiilor și subcomisiilor de concurs;
– Recorectarea lucrărilor în cazul unor diferențe de notare;
– Modul de soluționare a unor eventuale erori de întocmire a subiectelor;2
– Încadrarea candidaților declarați ”admis”;
– Întocmirea procesului verbal cu rezultate finale ale concursurilor;
– Formatul cererii și declarațiilor de înscriere la concurs.

Metodologia privind numirea ofițerilor, după terminarea mandatului, într-o funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit

În nota de fundamentare ANP precizează că, având în vedere prevederile art. 97 alin. (10) din Legea nr. 145/30.07.2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare este necesar ca ministrul justiției să emită un ordin pentru aprobarea Metodologiei privind numirea ofițerilor într-o funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit, după încetarea mandatului.

În sensul celor mai sus vă prezentăm în continuare, succint, conținutul Metodologiei elaborate, astfel:
În statutul polițiștilor de penitenciare este prevăzut că directorul general, directorii generali adjuncți și directorii de unitate din poliția penitenciară se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, pentru încă un mandat de 4 ani, iar pe durata exercitării mandatului, postul ocupat anterior devine temporar vacant și se păstrează, urmând ca la terminarea mandatului, ofițerul să revină pe aceasta.

Totodată, se prevede că, în situația în care, în timpul mandatului, ofițerul dobândește un grad profesional superior celui prevăzut pentru funcția rezervată, la încheierea mandatului i se asigură în limita funcțiilor existente numirea într-o funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit, care nu este prevăzută cu mandat.

Astfel, este necesar ca, la terminarea mandatului de director, pentru un ofițer care a dobândit un grad profesional superior celui prevăzut pentru funcția rezervată, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor să stabilească funcțiile vacante, prevăzute cu gradul profesional corespunzător, astfel încă să-i fie oferită posibilitatea ofițerului să opteze pentru ocuparea uneia dintre ele.

După consultarea posturilor vacante, ofițerul va opta, în scris, pentru a fi numit într-una din funcțiile vacante, pentru care îndeplinește condițiile de numire.

În proiectul Metodologiei este prevăzută și situația în care, din diverse motive, un polițist de penitenciare, după terminarea mandatului, nu dorește să-și exprime opțiunea pentru niciuna din funcțiile vacante puse la dispoziție, sens în care, Administrația Națională a Penitenciarelor va stabili funcția în care acesta urmează să fie numit.

S-a avut în vedere, în cuprinsul Metodologiei, să fie clar stabilită conduita de urmat în situația în care, mai mulți ofițeri termină mandatul de director simultan, iar din lista de posturi vacante, pusă la dispoziție, doi dintre ofițeri optează pentru o funcție din aceeași unitate. În această situație va fi numit ofițerul căruia îi încetează mandatul de director în unitatea respectivă.

În cazul funcțiilor prevăzute cu mandat, din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, poate apărea situația în care mai mulți ofițeri, cărora le încetează mandatul, să opteze pentru aceeași funcție în care să fie numiți. Într-o astfel de situație, în Metodologie este prevăzut ca acel ofițer care are cea mai mare vechime efectivă în sistemul administrației penitenciare, să fie cel care va fi numit în acea funcție.

În analiza făcută cu ocazia elaborării Metodologiei s-a identificat și o ultimă situație, în sensul că, poate exista posibilitatea ca la încetarea mandatului de director, să nu fie vacantă, în sistemul penitenciar, nicio funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit de ofițer.

În această situația acelui ofițer îi sunt aplicabile prevederile art. 129 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, în sensul că acesta va fi pus la dispoziție, perioadă în care Administrația Națională a Penitenciarelor inițiază demersuri de transformare a unui post vacant, în măsura în care nu au fost identificate alte posturi în care să fie numit ofițerul pus la dispoziție, în perioada de timp prevăzută de lege, respectiv 6 luni.

În context

Proiect | HG privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare

https://fsanp.ro/2019/10/13/consultare-proiect-privind-informatiile-clasificate/

CONSULTARE Proiect de Ordin pentru avansarea polițiștilor de penitenciare

DEZBATERE Proiect privind consiliile de conducere din ANP și penitenciare

ANP | Proiectele de OMJ privind schimbarea din funcție și mutarea polițiștilor de penitenciare, în consultare

15 thoughts on “Proiecte | Concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și numiri după finalizarea mandatelor

 1. Pentru celelalte ordine ( mutare, schimbare functie, chirie) este vreo sansa sa fie gata anul acesta?

  1. Concursurile se vor relua dupa ce se rezolva problema de legislatie. Acel OUG care elimina prevederea neconstitutionala.

     1. Domnule Dumitrașcu, asta nu prea mi se pare normal. Candidații care au ajuns într-o anumita faza a concursului au investit bani și efort, ca să ajungă pâna aici. Unii am făcut câteva sute de kilometri, ca să susținem proba de interviu la Târgu Ocna. Iar alții au parcurs alte sute de kilometri, ca să susțină examenul psihologic la București. Mi se pare nedrept. Sistemul acesta nu ia în considerare și oamenii care lucrează pentru el? Nu a pus nimeni problema aceasta?

     2. Asa e. E incorect si candidatii platesc fara sa aiba vreo vina insa ANP insista pe aceasta solutie.

 2. Concursurile nu erau importante pentru unii.Comisia de disciplină era importantă că mijloc de presiune și amenințare.

 3. Toti papagalii se dau ca stiu o limba straina si mai aduc si certificate de competenta lingvistica, numai ca la proba reala sint zero barat .Asa e in acest sistem ne dam rotunzi,dar nu suntem.Multi sefi mari abia vorbesc romana prin teritoriu.Hai sa nu ne mai umflam, ca sare petecul!

 4. Pensionarii din sistemul penitenciar,de la care casa de pensii își pot procura bilete de tratament?

Comments are closed.