Categories
ANP

Minuta dezbaterii propunerilor de modificare a proiectului de ordin privind transformarea compensației pentru chirie în rată

Ministerul Justiției publică minuta dezbaterii pe tema Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței.

Dezbaterile reale pe tema proiectelor de act normativ, o necesitate

În deschidere reprezentantul FSANP a arătat că proiectul de act normativ a fost transmis de către ANP organizațiilor sindicale fără a exista însă o întâlnire a celor două părți pentru discutarea propunerilor și observațiilor formulate. Reprezentanții ANP și MJ sar în mod frecvent această etapă ceea ce afectează calitatea proiectelor de acte normative promovate. Nu demult practica era chiar în sensul includerii în grupul de lucru a unui reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative.

A mai arătat faptul că, având în vedere prevederile art. 109 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, potrivit cu care polițiștii de penitenciare vor fi sprijiniți în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuințe proprietate personală, (…), iar criteriile şi condiţiile de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, ar fi benefică o comasare (obs. nu asta am cerut, ci să fie și acest proiect promovat) a celor două proiecte, inclusiv din perspectiva eliminării unei potențiale discriminări.

Extinderea modalităților prin care se poate dovedi plata chiriei

Cu referire la art. 1 din proiect, s-a apreciat că este necesară identificarea unei soluții normative în așa fel încât în cazul în care polițistul de penitenciare devine, prin efectul moștenirii, coproprietar al unei cote-părți reduse din dreptul de proprietate asupra unei locuințe, să poată beneficia totuși de prevederile legale care stabilesc dreptul la decontarea chiriei pentru o locuință închiriată, ținând seama de imposibilitatea de a utiliza în mod efectiv bunul în cauză.       

La art. 12 alin. (1) din proiect s-a propus ca ordinul să prevadă și alte modalități prin care să se poată face dovada plății chiriei – spre exemplu, mandatul poștal – în situațiile în care proprietarul nu are un cont deschis la o unitate bancară și se află într-o altă localitate decât cea în care se află locuința închiriată polițistului de penitenciare.   

Procedură unitară pentru efectuarea verificărilor pentru acordarea compensației

La art. 6 din proiect s-a propus ca verificările la adresa locuinței ce face obiectul contractului de închiriere și care se efectuează la acordarea dreptului, precum şi ori de câte ori există informaţii că nu sunt respectate condiţiile de acordare a acesteia, să se realizeze potrivit unei metodologii aprobate prin decizie a directorului ANP. Reprezentanții MJ au arătat că o astfel de soluție poate fi analizată și, după caz, transpusă în ordin.

Cu referire la soluția cuprinsă la art. 19 din proiectul de ordin, care stabilește faptul că nu se acordă compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată în situația în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate este încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale polițistului de penitenciare ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia, reprezentantul FSANP a solicitat explicații privind rațiunile instituirii acestei interdicții.

Reprezentanții ANP și MJ au arătat că o astfel de soluție rezultă în mod evident din dispozițiile Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, referitoare la condițiile de acordare a compensației lunare a chiriei, condiții care sunt aplicabile și pentru acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței. 

Simplificarea procedurii privind aprobarea cererilor

Sindicatele au  mai ridicat problema necesității modificării art. 2 alin. (5) din proiect, privind condițiile în care solicitantul, odată cu cererea formulată, atestă inexistența fondului locativ corespunzător în localitatea în care se află locul de muncă, respectiv printr-o declarație pe proprie răspundere la care se anexează o adeverință emisă de către primăria localității în care se află unitatea şi cel puţin un document justificativ emis de către o agenție imobiliară din care să rezulte îndeplinirea acestei condiții.

S-a arătat, în esență, că aceste documente sunt dificil de obținut, putând exista un refuz din partea primăriei sau a agențiilor imobiliare de a elibera astfel de documente. Sub acest aspect, s-a solicitat ca atestarea de către polițistul de penitenciare a inexistenței fondului locativ corespunzător în localitatea în care se află locul de muncă să se realizeze doar printr-o declarație pe proprie răspundere a acestuia, iar față de această solicitare reprezentanții ANP au arătat că, în aceste condiții, declarația ar trebui să fie dată în formă autentică, în fața unui notar public.

Atestarea condiției inexistenței fondului locativ corespunzător, fără alte documente

În cadrul discuțiilor s-a avansat și soluția ca atestarea condiției inexistenței fondului locativ corespunzător în localitatea în care se află unitatea penitenciară să se realizeze doar de către comisia constituită în acest scop, în cadrul verificărilor realizate potrivit art. 6 alin. (10) din proiectul de ordin sau, după caz, printr-o declarație dată de către polițistul de penitenciare prin care acesta să declare nu că nu există fond locativ adecvat în localitate, ci doar faptul că a efectuat demersuri de identificare a unei locuințe în vederea închirierii fără însă a putea identifica o locuință adecvată.

Reprezentanții FSSP/SNLP au solicitat clarificări cu privire la necesitatea unor declarații date de soțul/soția sau copiii majori ai polițistului de penitenciare aflați în întreținere în sensul că nu dețin o locuință în proprietate ori nu li s-a atribuit locuință de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care se află unitatea penitenciară, reprezentații ANP arătând că o astfel cerință derivă din lege și se aplică și în prezent.

Probleme de interpretare în cazul moștenirilor, partajelor și locuirii în comun

S-a ridicat în cadrul discuțiilor și problema pierderii de către polițistul de penitenciare a dreptului de proprietate asupra locuinței ca urmare a divorțului urmat de partaj, reprezentanții MJ arătând că în acest caz se poate vorbi de o pierdere din cauze neimputabile a dreptului de proprietate asupra locuinței, cu toate consecințele juridice prevăzute de lege ce decurg dintr-o astfel de situație. (sursa: just.ro)

Am încercat în mod evident să nu reluăm probleme care s-au discutat deja, rămâne de văzut cum va arăta forma finală și ce se va prelua din propunerile de modificare făcute. Am făcut și precizarea că din minută lipsește referirea la articolul care reglementează situațipa în care 2 sau mai mulți polițști de penitenciare împart acela spațiu locativ. Sunt colegi care apreciază că soluția propusă în proiect îi dezavantajează pe cei care sunt în această situație și practic le acordă acest drept la un nivel inferior.

În context

PROIECT | OMJ privind transformarea compensației pentru chirie în rată pentru credit imobiliar

Nimic nou pe frontul legislaței subsecvente sau de modificare a Statutului

Proiect de OUG pentru modificarea Legii 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare

31 replies on “Minuta dezbaterii propunerilor de modificare a proiectului de ordin privind transformarea compensației pentru chirie în rată”

Cand se va trimite spre avizare proictul la ministrul justitiei? In ianuarie sunt sanse sa se aprobe?

Cel mai probabil in ianuarie. Au fost parcurse etapele de dezbatere publica. De acum decizia apartine ministrului.

Concret, vor beneficia si cei care au facut un credit ipotecar inainte de aparitia legii? Eu, de exemplu, am facut creditul in aprilie 2018, m-as incadra la decontarea ratei? Multumesc!

Concret, am explicat de multe ori, dreptul de transformare a chiriei in rata nu exista la acea data. Am cerut insa ca “la pachet” sa fie promovat si HG-ul cu sprijinul pentru cei rin situatia pe care o descrieti.

Anual e un ordin cu salarizarea. Daca nu-s alte probleme, nu de asta ne impiedicam.

Dl Dumitrascu dar in cazul celor care le-a decedat unul dintre parinti si care dobandesc prin mostenire o cota parte in cazul meu 17 mp, ma pot incadra pentru a beneficia pentru acordarea ajutorului pentru achizitionarea unei locuinte? O cota parte asa mica consider ca nu poate fi considerata locuinta, cu toate cei din ANP sigur pot pune piedici. Care este parere dvoastra cu privire la speta descrisa? Un nou an bun si felicitari pentru tot ceea ce faceti pentru noi.

Din minuta veti putea observa ca am ridicat problema si cei de la MJ au fost de acord ca cei 17 mp nu pot fi considerati “locuinta”

Cei care am achizitionat locuinta prin intermediul unui credit ulterior datei de 2 august 2019, dar anterior aparitiei OMJ putem beneficia de acest drept?

Domnule Dumitrascu,
Cum a ramas cu aberatia privind impartirea cuantumului chiriei la nr de persoane cu care stai in imobil,in cazul in care inca nu este sotul/sotia ta?
S-a renuntat la aceasta tampenie neexistenta in nicio alta structura??

Chiar am si discutat azi la MJ pe tema asta cand am trecut prin observatiile la minuta. Sper sa avem o decizie utila.

Din august nu am primit nici un ban pentru chirie chiar de îndeplinesc toate condițiile.
Cine stie cand voi primi si ce trebuie sa mai fac.
Multumesc.

Sa se întrunească comisia care imi da negația ca mj nu are locuinta sa imi dea Si Sa imi aprobe plata chiriei.
Mentionez ca lucrez la mj

Nu imi spun nimic.
Astept.stau ca f…..Nu stiu pe cine sa intreb si unde sa plâng.de aceea scriu aici.
Nu stiu cu cine sa vorbesc si pe cine sa intreb.
Multumesc.

Deocamdata, nu aveti pentru ce. Dar, dupa ce aflam motivele invocate, discutam.

O comasare a celor doua proiecte este corecta ,mi se pare firesc ca ele sa între in vigoare împreuna ,nu in Ianuarie primul si la Paștele cailor celălalt .prea multă presiune pe cel cu transformarea chiriei in rata ,practic întreaga cariera ai beneficiat de ajutor iar ceilalți deloc ,ba dimpotrivă făceați mișto ca erau proprietari si ceilalți nu …dar cu ce eforturi ?luati in calcul si ca din 2004 de cand era aceasta prevedere unii si-au achitat ratele deja .

Ce simplu era totul dacă se acorda tuturor polițiștilor de penitenciare o sumă egală cu creditul pentru o locuință de 60 mp contractat pe o perioadă de 30 de ani, indexata anual cu rata inflației și media dobânzii pe piata interbancară. Mai devreme sau mai tarziu toți polițiștii vor beneficia de chirie sau de compensarea ratei….

Am ocazia de a cumpăra acum un apartament la un preț foarte bun…. Dacă îl cumpăr acum, evident prin credit ipotecar, iar ordinul o sa apară ulterior, o sa beneficiez de compensarea ratei? Multumesc

Comments are closed.