PROIECT Modificarea finanțării ANP

PROIECT Modificarea finanțării ANP
PROIECT Modificarea finanțării ANP

 Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, însoțit de nota de fundamentare.

Proiect de Ordonanta | Nota de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Articol unic – Articolul 3 din Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, publicată în Montorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:

Art. 3

Unităţile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor care asigură condiţiile de odihnă, tratament şi recuperare a stării de sănătate, inclusiv activităţi de pregătire profesională, se finanțează în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, putând realiza, după caz, următoarele venituri:

a) venituri din prestări servicii de cazare şi masă;

b) venituri din dobânzi;

c) venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, precum servicii de agrement, fotocopiere documente, telefon, fax, internet;

d) venituri din valorificări de bunuri scoase din funcţiune şi deşeuri, refacturare utilităţi din spaţii închiriate, penalităţi şi despăgubiri, garanţii de participare, garanţii de bună execuţie, precum şi din vânzarea caietelor de sarcini;

e) venituri din donaţii şi sponsorizări;

f) alte venituri, conform legii.”

În context

Continuă politica de subfinanțare cronică și de subminare a sistemului penitenciar

Cât ne costă veniturile proprii? Asta-i întrebarea!

Pușcăria în 2019. Penitență prin distracție

2 Comments

  1. Din cauze obiective.
    Nu face obiectul muncii politistului de penitenciare!Si unde gasesti de cumparat dacat in supermarketuri,apoi se adauga la cost ,salariul celui care deserveste magazinul,costul cu transportul marfurilor etc si ajungi mai scump !
    DAR ai posibilitatea sa iti bati joc de munca celui care deserveste magazinul facand comentarii de genul ,,s-a imbogatit de pe urma hotilor, are adaos mare,sa nu i-a spor ca nu vede hotul,sta toata ziua in oras si lista continua !

Comments are closed.