Categories
sindicat

PROIECT Instructiune pentru aplicare a OMJ-ului privind transformarea compensației pentru chirie în rate

ANP pregătește instrucțiuni pentru  aplicarea în mod unitar, începând cu data de 19.02.2020, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, privind stabilirea condițiilor de acordare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar (…).

PROIECT Instructiune pentru aplicare OMJ transformare compensare pentru chirie in rate
PROIECT Instructiune pentru aplicare OMJ transformare compensare pentru chirie in rate

I. Pentru aplicarea în mod unitar, începând cu data de 19.02.2020, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, în soluţionarea cererilor, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

1. Pentru cererile de alocare la plata chiriei sau de alocare în continuare, aflate în lucru (pentru care nu au fost emise încă decizii), depuse anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 482/C/2020 (19 februarie 2020):

a) Se va proceda la acordarea unui termen până la data de 05.03.2020, inclusiv, pentru completarea documentaţiei de chirie conform reglementării.

b) În situaţia în care ulterior completării se constată că documentaţia respectă condiţiile enumerate în Ordinul ministrului justiţiei 482/C/2020 dar şi condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 1443/C/2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciar se va proceda la emiterea unui act administrativ care va cuprinde baza legală din ambele ordine şi compensaţia pentru chirie se va acorda cu data depunerii cererii.

c) În situaţia în care se constată respectarea condiţiilor enumerate doar în Ordinul ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008 şi nu sunt îndeplinite condiţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020, sau nu se depun documentele stabilite a fi depuse până la data de 05.03.2020, se va proceda la emiterea unui act administrativ de alocare la plata chiriei care va cuprinde baza legală doar din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008, iar compensaţia pentru chirie se va acorda doar până la data de 19 februarie 2020.

În acest caz o noua alocare la plata compensaţiei pentru chirie se poate face doar după depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor conform Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020.

2. Personalul care beneficiază actualmente de plata compensației lunare a chiriei (fiind deja emise decizii în temeiul Ordinului ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008) va completa declarațiile prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 05.03.2020, inclusiv.

Până la aceeași dată se depune și actul adițional la contractul de închiriere, în situația în care în acesta nu era precizată deja, suprafaţa imobilului şi cota-parte închiriată, conform prevederilor art. 4, alin. (2), lit. a) din noul ordin.

3. Conform art. 4 alin. (2) lit. c) din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 soțul / soția polițistului de penitenciare/copilul major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare vor completa declarațiile autentificate la notar, conform anexelor prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020 şi le vor depune în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 05.03.2020, inclusiv.

4. Având în vedere prevederile art. 8 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 482/C din 11.02.2020, respectiv: “Pentru aceeași locuință, astfel cum este definită de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, în condițiile legii și ale prezentului ordin”, pentru polițiștii de penitenciare care se regăsesc în situația de mai sus, se vor lua măsuri de informare a celor în cauză asupra noului cadru legislativ şi asupra faptului că se va proceda la încetarea acordării compensației lunare pentru chirie începând cu data de 19.02.2020, în situaţia în care unul dintre aceştia nu renunţă la compensaţia pentru chirie, până cel târziu la data de 05.03.2020.

5. În situația contractării unui credit ipotecar în care ambii soți (sau soţul/soţii împreună cu copii majori aflaţi în întreţinere) devin proprietari, lit. a) din Anexa 10 trebuie interpretată în sensul că această condiţie este considerată îndeplinită în situaţia nedeținerii unei locuințe alta decât locuinţa pentru care s-a încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, conform documentelor anexate cererii.

6. La analiza cererilor de chirie se vor avea în vedere și prevederile art. 203 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de data expirării contractului, aşa cum era aceasta stabilită la 19 februarie 2020.

7^1. În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2), lit. a), teza finală din Legea nr.145/2019, în situația în care penitenciarul se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, dacă nici poliţistul de penitenciare şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate, situată mai aproape de locul de muncă.

Condiţia „nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă” se consideră îndeplinită în cazul în care penitenciarul se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul deține, spre exemplu, o locuință în proprietate într-o localitate situată la 40 de km de penitenciar; acesta poate beneficia de decontarea cuantumului chiriei într-o altă localitate situată la o distanță de 28 de km de penitenciar (fiind astfel respectată condiţia „mai aproape de locul de muncă”).

^1 Pentru clarificarea acestei situații a fost solicitat un punct de vedere la Ministerul Justiției pentru o corectă interpretare.

II. Prezenta instrucțiune va fi adusă a la cunoștință personalului prin grija directorului de unitate și va fi pusă în aplicare de către structurile de resurse umane, juridice și economico – administrative de la nivelul unităților.

UPDATE 02 martie 2020 ora 09.00

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

În context

OMJ 482/C/2020 privind transformarea compensatiei pentru chirie in rata, publicat

ANP despre situația proiectelor care pun în aplicare Statutul polițiștilor de penitenciare

PROIECT OMJ privind avansarea polițiștilor de penitenciare

114 replies on “PROIECT Instructiune pentru aplicare a OMJ-ului privind transformarea compensației pentru chirie în rate”

Buna ziua stimati colegi. O neclaritate. Daca eu inchiriez 1/2 dintr-un apartament cu 900 lei/lunw, cat imi va fi decontat? 900 sau 1/2? Contractul de inchiriere prevede faptul ca pretul de 900 lei este pt 1/2…. Va multumesc pentru timpul acordat.

Legea nu prevede ca pentru inchirierea unei cote parte dintr-un apartament se acorda o cota parte din chiria platita. Legal: cuantum maxim 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decat chiria prevazuta in contract.

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

D-le Dumitrascu ,ajutati-ne va rog cu o clarificare,pt fraza de mai jos,daca deja am chirie pt o garsoniera de 1 ani si nu e trecut in contract cota parte si mp inchiriati cum e posibil ca doar pana pe 15.03 sa fie adus act aditional sa fie specificat acest aspect,este foarte repede,fac obiectul si cei care au inchiriat tot implobilul si au inchiriat singuri??
Ce se urmareste?

Personalul care beneficiază actualmente de plata compensației lunare a chiriei (fiind deja emise decizii în temeiul Ordinului ministrului justiţiei nr. 1443/C/2008) va completa declarațiile prevăzute de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 05.03.2020, inclusiv. Până la aceeași dată se depune și actul adițional la contractul de închiriere, în situația în care în acesta nu era precizată deja, suprafaţa imobilului şi cota-parte închiriată, conform prevederilor art. 4, alin. (2), lit. a) din noul ordin.

Asa se intelege. Ca toti trebuie sa precizeze cota parte. Cei care au inchiriat tot imobilul au 100% cota parte. Se urmareste probabil sa fie identificate situatiile in care cota parte inchiriata nu corespunde necesitatilor locative.

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

D-le Presedinte, vin cu urmatoarea speța:
Momentan beneficiez de chirie, in localitatea in care se afla penitenciarul, dar doresc sa achizitionez o casa intro localitate aflata la 6 km de orasul unde se afla Penitenciarul. Problema intervine la termenul de”FOND LOCATIV”. Eu o sa obtin de la primiria orasului o hartie in care specifica, ca nu au fond locativ, dar pe internet si garduri sunt postate anunturi cu vanzari de case/apartamente(acestea fiind incluse la FOND LOCATIV PRIVAT) o sa am parte de acest nou drept aparut, adica plata ratei sau a unei fractiuni din rata pentru casa aflata intro localitate aflata la 6 km de orasul in care se afla penitenciarul???

Daca aduceti documentul ca nu exista fond locativ corespunzator in localitatea unde este penitenciarul, da.

PS. “(5) Inexistența fondului locativ corespunzător, potrivit alin. (4), se atestă de către solicitant printr-o declarație pe propria răspundere prin care acesta declară că a efectuat, în vederea închirierii, demersuri de identificare a unei locuințe situate în localitatea în care își desfășoară activitatea și că nu a identificat o locuință adecvată.”

Ce vreti sa spuneti prin fond locativ corespunzator?
Nu este normal sa imi aleg eu localitatea unde voi locui tot restul vietii? In orasul unde se afla unitatea o casa e 100000 de euro, in comuna unde vreau eu sa imi iau este 60000 euro maxim!!! E aiurea sa ma oblige sa dau 40000 in plus, si pe o locuinta pe care eu nu o vreau!!!

Adica eu o sa aduc hartia de la primaria orasului in care se afla unitatea dovada ca nu este fond locativ al primariei/municipiului. Pt ca, chiar nu este.
Dar o sa poata sa imi puna “bete-n roate” cu privire la fondul locativ privat?

Bete in roate poate sa va puna oricine. Din pacate. Raspunsul insa e simplu. Aduceti documentul ca nu exista fond locativ corespunzator si gata. E vorba de o declaratie pe proprie raspundere.

Atenție! Faceți confuzie. Fond locativ corespunzător se aplica în cazul acordării locuințelor de serviciu (vezi art 2 sin 482/2020)

Posibil. Dreptul e insa la locuinta de serviciu, compensarea este pentru situatia in care nu exista locuinte de serviciu si se acorda pentru inchirierea unei alte locuinte asa cum este definita de lege o locuinta (adică nu alte spatii construite).

Legea spune clar:ACHIZIȚIONAREA UNEI LOCUINTE ÎN LOCALITATEA ÎN CARE POLIȚISTUL ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA… E simplu nu?
Nu în alta localitate.
Dvs puteți în alta localitate, nu va interzice nimeni… Dar pe banii dvs… 😃
Succes

Chiar ca ești ofițer provenit din agent, ai uitat de unde ai plecat, sau e doar o dorința a ta.

Nu va obligă nimeni să faceți nimic. Statul compensează chiria pentru că nu vă poate asigura locuință de serviciu. Mai nou, compensează și rata la un credit imobiliar. Mie mi se pare că e vorba de un ajutor nu de o obligație. Sigur, trebuie îndeplinite anumite condiții legale pentru ca acest ajutor să vină, dar asta e o altă discuție.

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

Data de 05.03 este ca exemplu banuiesc?
Va dati seama ca nu putem face noi acte aditionale in timp asa scurt??
Este absurd sa ne puna sa facem acte aditionale doar pt mp si cota parte pt ca se subintelege ca e inchiriata integral daca nu este precizat nimic in contract.

Va rog sa prelungiti termenul cu 30 de zile.
Exista posibilitatea ca eu sa fiu in concediu si plecat din tara sau proprietarul sa fie plecat.
Termenul de 5 martie e imposibil de respectat.
De exemplu eu beneficiez de chirie pe vechiul omj, ce santiuni risc daca nu respect acest termen?

Domnule Dumitrașcu credeti ca este legal?
Păi eu am deja o decizie pe vechiul ordin si nu o sa aduc nimic. O sa ma duc in instanta!
Sa mi ceara acte adiționale si alte declaratii cand imi expira contractul si depun alta solicitare.
Dragi colegi refuz in masa…
Exemplu:
La admiterea în cadrul agenților tg ocna se vor modifica probele sportive…Pe aceiasi logica toti agentii din paza ar trebuii sa sustina noua proba spirtiva ..ca na!

Daca legea se schimba, se pot schimba cerintele daca aplicarea acesteia impune. Dar, aveti dreptate, corect ar fi ca noile reguli sa se aplice odata cu noile contracte.

Va rugam sa solicitati prelungirea termenului.
30 de zile ar fi accetabil si destul pt ca lumea sa aduca actele necesare.

Timpul este prea scurt ar trebui prelungit pentru noi acte adiționale. Gen prungire cu 30 de zile sunt persoane care sunt în concedii sau la
care proprietari apartamentelor sunt plecați din tara.

Ar trebui scoasa chestia care cere la cei care au contracte incheiate pe vechiul ordin..
Nu este legal!
Ordinul prezent de chirie nu poate merge retroactiv…nu este legal nu de alta.

Cel mai bine era sa se aplice la noile contracte si nu era nicio discutie.

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

Domnule Președinte,unii colegii nu știu sa profite de dreptul acordat.Vor mai mult,mai mult până se va lua acest drept.Chiriile sau plătit tot timpul ce nu mi se pare normal în raport cu ceilalți colegi care nu beneficiază de chârtie și nu li se pot plăti orele suprimenire .Adică munca lor.Mai ușor cu chiriile să fiți mulțumiți cu va da.Dacă va nașteți cu 26 ani mai devreme ce mai certați?Aveți destule drepturi și e bine nu sunt invidios dar nu exagerați.Se poate și mai rău.

Așa funcționează progresul. 🙂 Ceea ce ieri era un deziderat, azi e normalitate. Personal, n-am beneficiat de drepturile pe care le-am promovat în timp pentru alți colegi, dar pentru că știu cum e fără, mă bucur că încet încet intrăm în normalitate.

După repartiție, prin 1996, cheltuiam aproape o treime din salariu pe chirie. Nici nu se punea problema de recuperare ori plată de ore suplimentare și de sâmbete și duminici ori decont de transport. Dar, asta nu era normal. Și, repet, mă bucur că situația s-a schimbat.

E drept, nu prea mă mai bucur cănd aud de diverse ‘manevre’ care permit ca legea să fie abuzată.

De ce nu solicitati cum se interpreteaza termenul de “locuinta” in proprietate? Daca ai 10 mp dintr-o locuinta aia este “locuinta” si te sare din a beneficia de chirie ? Acest aspect mi se pare unul foarte importat, sunt o multime de angajati in situatia asta. In OMJ specifica ca locuinta trebuie sa indeplineasca anumite conditii de suprafata, posesie etc.

Noi tot spunem si o spun si alti colegi de ceva timp, dar avem legea locuintei care face aceasta interpretare in detaliu. Prin trimiterea la legea locuintei o proprietate de 10mp nu poate fi definita ca locuinta.

Minim apare 37 mp,asta inseamna ff mult si nu ne permitem astfel de suprafete,daca avem 20-30 mp este suficient pt nivelul nostru.
Daca am 30mp pe contract credeti ca voi avea probleme?

Va rog solicitati dvs pt noi,aveti mai multe sanse si reusite.
Va multumim.
Asteptam luni un raspuns!

Cele mai bune sanse le aveti daca intrebati direct. In felul asta puteti si folosi raspunsul in relatia cu directorul dumneavoastra. Dupa cum nu putem depune acte pentru chiria dumneavoastra nici nu ptem indeplini vreun alt demers in numele unui comentator anonim.

Putem prelua probleme comune si gasi o solutie de interes general, dar nu putem actiona in numele comentatorilor anonimi. Altfel, nici n-as sti cui sa redirectionez raspunsul (sunteti cand Gica, cand Alessia, cand Alex) si nu stiu daca acesta va veni luni cand mi-ati acordat termen.

O întrebare doar, pentru moment:
Dece insistă ANP cu aceste instrucțiuni, mai ales pentru contractele anterioare omj 482 atâta timp cât există principiul neretroactivității legii civile, iar în lege și omj nu se specifica acest aspect să fie aduse documente în caz contrar cu 5 martie nu mai se acordă decont chirie.
Poate ne lămurim, dar nu am văzut unde scrie aceste obligații
Pentru contractele noi este altă poveste și trebuie depuse toate aceste documente.

Din cate inteleg insista pentru ca le-au cerut si beneficiarii si cei care trebuie sa aplice legea. Termenele trebuie sa fie ceva ai generoase.

Cum adică beneficiarii?
În 1443 nu scrie ca iti încetează dreptul de chirie daca:
– MJ emite un alt ordin ” mai restrictiv” si cu instructiuni ANP…
Te umfla râsul!
De ce trebuie sa mergem in instanta ptr lucruri de bun simt?

Adică beneficiarii dreptului de compensare a chiriei, respectiv plată a ratei. Foarte multi colegi, potentiali si actuali beneficiari, au tot felul de nelămuriri legate de aplicare.

Insistența nu are legătură cu legea, dar…la așa video conferința așa instrucțiuni și știu f bine ce vorbesc
Dacă dorești cu adevărat să iasă ceva legal și de bun simț procedau altfel, dar unde nu este cad de romanu (pardon prea seamănă cu numele șef dmru)…
Deja băieții deștepți, puneți dvs ghilimele, au soluția gen: mă despart de sotie și schimb numele, închirieri de la ex soția mea că am schimbat numele nu, etc, că proști sunt cei de la dpct, Bru, juridic nu???
Asta pentru cei care se regăsesc printre ghilimele

In mod normal nu ar mai fi nevoie de instructiuni, dar iata cate nelamuriri apar. Si, aici sunt doar o mica parte.

Urmare a feedback-ului primit de la colegii din penitenciare ANP a decis prelungirea termenului de depunere a documenteleor pentru contractele în curs până la 15 martie 2020 și exceptarea criteriului de spațiu de la condițiile de compensare a chiriei și, respectiv, a ratelor la locuințele achiziționate prin credit imobiliar.

Vedeți domn Sorin, exact ceea ce spuneam. In loc sa facem tot ceea ce trebuie astfel încât omj și instrucțiunile să fie făcute corect, in spiritul legii și cu bună credință am ajuns aici, adică prelungire termen cai nu trebuie să existe, nu ținem cont de mp care sunt trecuți în lege, etc
Vedem impotența ANP in soluționarea unor probleme simple și clare, respectiv bun simț.
Să vedeți ce o să iasă prin unități, mai ales că spiritul de turmă va fi preponderent

Asteptam si noi, cei care si-au cumparat locuinta inainte de aparitia legii, un semn ca vom beneficia de acest drept, ca si noi suntem in sistem!

Domnule președinte, de ce nu se scoate din lege prevederea cu existența fondului locativ, ca sa nu mai fie interpretată de cei de la resurse sau de directori după bunul plac. Sa putem beneficia de chirie până la 70 km distanță, și gata. Ca altfel vor fi multe procese, nervi si bani consumati de pomană.

Pentru ca unii mai sar calul banuiesc si ANP isi inchipuie ca asta e un mecanism care tine lucrurile sub control.

Poate decontăm și în Tenerife mai Gică de la sculerie. Ce spui te bagi
Din cauza unora ca voi drepturile noastre au fost ușor ușor tăiate sau scoase din lege, dar nu mai miră pe nimeni că doar lucrează cu milițieni de pușcărie așa că trebuie luate precauții maxime
Din câte aud Gică de la sculerie vezi că se decontează și transportul zilnic al amantelor dus întors din Tenerife așa că băgă Gicuță băgă cu nesimțire și tupeul caracteristic că doar nu dă nimeni din buzunar plătește statul
Sper să fie dreptul scos din lege și cei că tine să sară gardul de partea prietenilor tăi deținutul
Mai vrei sa ceva de la sindicate spune te rog că este oferta de primăvară

urmaresc si eu ce se scrie aici ,toti invoca legea locuintei dar se muta din chirie de la 55 mp ,3 persoane, li se ofera ceva de 50 mp in localitate,,refuza tb 66mp conform legii locuintei ,dar isi cumpara ceva de 50 mp si vrea ca puscaria sa ii plateasca rata….ce imi scapa ?

Bună seara! Conform instrucțiunilor apartamentul achiziționat trebuie sa corespundă cerințelor locuintei?

Toate apartamentele trebuie sa corespunda cerintelor din legea locuintei care dealtfel sunt minimale.

Puteti verifica la dru luni,colegul are dreptate cu cele precizate anterior.

Atenție! Faceți confuzie. Fond locativ corespunzător se aplica în cazul acordării locuințelor de serviciu (vezi art 2 sin 482/2020)

Va multumim!

Repet. E posibil, dar dreptul e la locuinta de serviciu, si exceptia este la compensarea chiriei pentru o alta locuinta. De unde si referirile la “locuinta de serviciu”. Iar acel, articol 2 din OMJ 482/2020 nici nu se pomeneste sintagma “Fond locativ corespunzător”.

Cu permisiunea dvs si pt a inlatura orice abuz,sa fie trecut in instructiune ca la cererea beneficiarului locuinta poate avea si mai putin mp decat metrajul reglementat in legea locuintei ca sa nu se mai lege nimeni de toate hibele astea.
Nu toti ne putem permite asemnea mp pt locuinte.

Conditiile din lege sunt minimale si nu se leaga nimeni de o astfel de hiba. Pur si simplu compensatia se acorda pentru o locuinta asa cum este asta definita de lege.

Condițiile din lege sunt minimala dar nu ne putem sa luam un apartament cu 3 camere de 70 și ceva de mp la un preț de 80-85000. Poate se poate face ceva.

V-am mai spus multumitiva ca va da. Pentru cei care nu au beneficiat deloc si si-au platit deja casele din credite si sacrificii ce mai ziceti ? Legea locuintei e din 1996 in vigoare dar multi dintre ei nu au auzit de ea. Spune-ti multumesc sa va ajute si cu 500 de ron statutul. Numai bine!

😉 bv membru Fsanp”

Cand nu iti da , de ce nu imi da ?

Cand iti deconteaza 500 , de ce numai 500 ? :))))
Ai de viata noastra . Primavara frumoasa .

Și dacă vine o criză la ce se va renunța domnule Dumitrascu?nu se vor mai mari salarlile până în 2022,nu se vor mai plăti sâmbetele și duminicile,ca mă gândesc ca chiriile se vor plăti .Ăsta pentru muritorul de rand care a cumpărat apartament prin credit ipotecar și poate în viitor i se vor reduce și veniturile.E corect?

Cand vine dezastrul ordinea in care vine conteaza mai putin. Doar ca implace sa cred ca nu construim pe permisa ca la n moment dat se va darama. Toate drepturile sunt importante si nimic nu este un moft din ce exista in lege. Prioritatea este sa fie respectate si sa nu fie abuzate.

Nu e vorba despre nemultumire…este un drept mult prea conditionat.DAca erati in situatia celor care ar putea beneficia sigur v ar fi interesat toate aspectele. Aspectul ce vizeaza suprafata minima este destul de restrictiv. Poate se lamureste cumva situatia si nu se va impune o suprafata minima in functie de nr de membrii familie.

Am promovat acest drept si multe altele chiar daca nu am beneficiat sau nu beneficiez, din principiu. Daca nu credeti, e problema dumneavoastra, dar cu siguranta nu ma motiveaza sa continui sa promovez aceste drepturi, reactii care-mi fac procese de intentie.

E drept insa ca, din pacate, sunt cam multe conditii. Unul dintre motivele pentru aceste conditii este acela ca unii dintre colegi se pare c-ar fi abuzat de acest drept, ceea ce-i incurca tocmai pe cei care au nevoie de acest beneficiu legal.

Beneficiu legal tb sa avem si noi ce am cumparat deja ,unii au achitat cu mari eforturi si nu stam la pomana .de ce nu se da in judecata anp ptr lipsa unor prevederi referitor la acest drept . Din 2004 nimic….s-au facut ca nu vad acest drept .

D nule Dumitrascu va apreci3z activitatea. Sistemul nu este tocmai atractiv si stiti la ce ma refer, conditii de munca, salarii etc..etc.. nu mai este atractiv pentru tineri, de unde si lipsa de personal. Daca nu se urmareste atragerea de personal prin masuri de genul acesta viitorul nu suna prea bine..cei care sunt vechi in sistem au prins alte vremuri…

D-le Dumitrascu
,NU ar trebui sa avem probleme cu cerintele minime privind suprafata ,detalierea locuintei de serviciu de la art 2 ,vine in completatea art 1 alin 7 privind locuintele de serviciu ale ANP,intradevar vine in sprijinul celor care au membri mai multi de familie si sa ajute.
Va rog sa va asigurati ca inteleg asta si cei din ANP,este clar articolul.

Urmatorul articol este pt chiriile de rand unde,in mod logic nu poti conditiona pe nimeni sa aiba suprafete minime la inchiriat, dupa cum urmeaza,NU se face trimitere aici la Lg locuintei 114/1996,nici NU si putea impune cuiva ce sa isi inchirieze.
Va rugam din suflet sa ne lasati un feedback luni dupa ce verificati dvs la ANP.
Multumim de sprijin!!

Articolul 3
Polițistului de penitenciare căruia nici lui și nici soțului/soției sau copiilor aflați în întreținere nu li s-a acordat locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea i se acordă compensația lunară pentru chirie, potrivit legii, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

Vlad te contrazic! La art. 8 din OMJ ce scrie? Sau nu ai citit? Scrie ca se acorda compensatie de chirie pentru o locuinta asa cum este prevazuta in legea locuintei 114/1996 ce intelegi prin asta? asa este normal, daca ma contraziceti sa o faceti cu argumente !!! Nu incercati sa le mai suciti si nu va mai plange-ti, mai zapaciti si pe altii pe aici. Iti dau un exemplu inainte de acest OMJ, erau multi colegi care stateau in chirie cate 2, unu o camera si unu o camera, ba cupluri, ba prieteni si primeau pe un apartament cu 2 camere de 40-45 mp doua chirii, deci li se decontau in jur de 2200 ron iar ei plateau jumate la proprietar.

Nu e vorba de contrazis,asteptam sa vad ce zice Dl Dumitrascu , dvs vi se pare normal sa impuneti ca de ex o garsoniera sa aiba minim 37 mp ,asta generand un cost ff ridicat si putine la astfel de mp,acum trb sa cautam apart de 2 camere de 40mp la 400 euro,cine isi permite asa ceva,este total ilogic,decontul este de maxim 200€ si o pers nu are nevoie de atatia mp.
Sa ne anuntati va rugam dl-e Dumitrascu dupa discutia la DRU.

Nu eu impun. V-am informat doar in legatura cu intentiile ANP si am transmis obiectiile dumneavoastra. Am anuntat deja in articol. Se prelungeste termenul de depunere pentru documente pana pe 15 si ANP renunta la conditia referitoare la suprafata ca urmare a feedback-ului primit. Au deja o solutie tehnica.

Va multumim pentru sprijin inca o data.
Ne putem apuca pentru actele aditionale sa le facem deja in care sa fie specificat metrajul si cota parte ,mai trebuie avut ceva in vedere pt a nu face inca un act aditional?
Mai aveti dvs informatii in acest sens?
Multumim inca o data!
Cu respect

In legatura cu metrajul asteptati ca zilele astea transmite ANP instructiunile acum ca au finalizat etapa de consultare.

Precizarea cu impusul era pt colegul din art de mai sus ,nu pt dvs d-le presedinte.
Eu inteleg frustratile,insa suntem multi care avem pe bune,nu e nimeni de acord cu abuzurile si ce se practica,insa sa nu generalizam.

Atunci asteptam sa vedem forma finala cat de curand ca sa avem timp pana pe 15 sa facem demersurile necesare.
Va rugam sa o postati pe site cand intrati in posesia ei.
Cu respect!

Inca un argument la ce ai spus, “locuintele fie ele ca sunt de serviciu, de interventie sau cate feluri mai sunt” tot locuinte sunt. Toate trebuiesc sa indeplineasca aceeasi suprafata minima. Citeste legea locuintei 114/1996,care nu face distinctie ca locuinta de serviciu trebuie sa aiba mai multi mp decat celelalte. Si daca iti mai dau inca un argument o sa ma injuri. Locuintele care nu indeplinesc minimul de mp, nici nu trebuiau autorizate ca constructie pentru ca nu respecta legea. Multi dezvoltatorii au facut banii pe seama asta construind ilegal, nu stiu cum au obtinut autorizatii de construire. Stii ca unele bancii nu iti acorda credit daca locuinta nu respecta cerintele care sunt prevazute din legea locuintei? Sper ca ti-am fost de ajutor, nu iti scriu din rea intentie sa stii.

Asta este o mare discriminare o nesimțire și o bătaie de joc fata de restul personalului care nu a beneficiat de nici 5 bani în 20 de ani de serviciu. Apropo dați-le și 50% nu de alta dar trebuie sa meargă săracii și în concediu. Sunt scârbit de acest sistem.

Alex ce e scris in Omj nu e abuz, intelege! Asta prevede legislatia in legea locuintei, cum e si la detinuti specificat in lege ca trebuie sa beneficieze de 4mp ca spatiu ! Tu daca vrei poti sa traiesti in 20mp sau cat vrei dar aia din pct de vedere legal nu este o locuinta corespunzatoare, este o cutie de chibrit.

Încercați sa citești foarte bine legea locuintei. Sunt destule tipuri de locuință care fiecare are particularitățile ei.
Membru fsanp înseamnă că tu nu știi ce fel de locuință e a ta. În al doilea rand luați și socotiți pe fiecare în parte metri aia din tabel și o sa observați ca nu da suprafață de la final.
Si mai jos sub tabel scrie ceva destul de important” Numărul de persoane pe locuință se utilizează la repartizarea locuințelor sociale, de intervenție, de serviciu și de necesitate.”
Ce avem noi în proprietate e locuință iar în legea locuinței e definită astfel:”Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.”doar atât spune. Nu spune nimic de mp. Mai jos la Anexa 1 lit A aveți cerințele minimale. Luați și citiți cum trebuie.

Încă un argument pentru membru fsanp. Ai fost la banca și ai întrebat, pe ei nu ii intereseaza de legea locuintei cum pe nimeni altcineva atât timp cât se dau autorizațiile de construcție. Banca îți dă banii dacă evaluatorul îți evaluează apartamentul la prețul cerut. Fa și tu o socoteala dacă un apartament gen 70 mp la 1500 euro mp e 85000 banca nici nu îți acorda suma asta. Și dezvoltatorii le fac mai mici pentru a avea preturi rezonabile.

5.În situația contractării unui credit ipotecar în care ambii soți (sau soţul/soţii împreună cu copii majori aflaţi în întreţinere) devin proprietari, lit. a) din Anexa 10 trebuie interpretată în sensul că această condiţie este considerată îndeplinită în situaţia nedeținerii unei locuințe alta decât locuinţa pentru care s-a încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, conform documentelor anexate cererii. Ce se intampla in cazul in care detin locuinta dar nu in localitatea unde este situat penitenciarul dar primesc chirie, conform instructiunilor nu pot transforma chiria in achizitia in rata a unei locuinte.

Prin unitati se aude ca in actul aditional trebuie trecut si nr de pers care locuiesc in imobil?
Nu se face asta prin declaratiile completate?
Ce relevanta are asta? Parca se renuntase la tampenia cu nr de pers care locuiesc daca nu au treaba cu sistemul si cu impartirea sumei.
Aveti cunostinte dle presedinte,avand in vedere ca au fost discutii si azi?

Cel mai bine ar fi sa luam in calcul ce vedem scris nu ce se aude.

actele trb inregistrate la anaf sau e de ajuns semnaturile noastre si ale proprietarului,parca se schimbase legislatia in acest sens?
Multumim pt operativitate inca o data!

Contractele de inchiriere se inregstreaza, nu stiu daca si actele aditionale.

Interesanta si parerea ta. Ca ai tu dreptate sau ca am eu nu stiu, astept sa ne lumineze un jurist. Suprafata nu e corecta pentru ca specifica ca poate avea o abatere de 10% in functie de amplasament.Din punctul tau de vedere ce trebuie sa ai sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane/familii? Cauta pe google cerinte minimale de locuit… Eu stiu un caz personal in care cineva a incercat sa transforme un “uscator de rufe de bloc in jur de 20mp” in destinatia de “locuinta” si a ajuns in instanta, dar in instanta a pierdut pentru ca nu indeplinea suprafata minima prevazuta de legea locuintei…numai bine.

Pai asta am spus mai sus definiția locuintei”Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.”uscătorul respectiv nu cred ca avea dependințe și utilitățile necesare. Cerințele minimale astea sunt:”A. Cerințe minimale:
Referințe (1)

– acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;

– spațiu pentru odihnă;

– spațiu pentru prepararea hranei;

– grup sanitar;

– acces la energia electrică și apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere.

Și in completare deja ajungem prea departe. Una e uscătorul respectiv și condițiile de ai schimba întrebuințarea și despre alta vorbim noi aici.

Art. 3. – Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Autorizarea executării construcțiilor de locuințe noi, indiferent de natura proprietății sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigențelor minimale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile județene și locale, potrivit competențelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizată a construcțiilor de locuințe.
Locuintele care nu corespund exigentelor minime indiferent de natura lor nici nu ar trebui autorizate din punct de vedere legal.

Bună seara! Am citit toate articolele , omj-urile, instrucțiunile, comentariile postate și aș avea niște nelămuriri, dacă mă puteți ajuta! Locuiesc cu prietena mea (care este la fel, agent de poliție penitenciară- și faptul că primea chirie nu a fost un motiv pentru care am ales-o, să facem și haz de necaz ), momentan necăsătoriti, până la momentul apariției celebrului omj am primit amândoi chirie, cu facturi fiscale, cu bonuri, cu de toate, asta ca să excludem “averile” făcute din banii de chirie, deci ce bani luam atâția dădeam mai departe spre proprietar. Până aici toate bune. După asta, din ce am înțeles noi , e ca ar fi trebuit ca unul sa renunte la chirie pentru a primi celălalt! Am facut si acest lucru doar că toate se întâmplă cu data de 1 martie. De ce nu o sa primim chirie pt toată luna februarie dacă am dus facturile inainte de publicarea omj-ului si am respectat si termenul acela de 5.03.2020? Si daca se presupune că informarea noastră pentru acest lucru ar fi avut loc abia după primirea instrucțiunilor privind chiria…28.02.2020. Nu putem sa reziliem un contract cu data de 19 nu? Si care este diferenta intre noi din acelasi sistem, ca asa a fost sa fie , si alții , unul din sistem si o alta persoana din alt sistem care primește chirie? Am luptat pentru niste drepturi, si acum tot noi luptăm împotriva lor? Este vreo problema daca este ajutată toată lumea? Să nu mai spunem că există poate clauze în contractele încheiate dupa omj-ul vechi care spun că trebuie să dăm o anumită sumă de bani pentru lunile existente până la expirarea de drept a contractului în cazul în care rezilierea vine la cererea noastră, primim banii ăștia de undeva înapoi?Nu! Și acum nici măcar chiria pe februarie! Oricum suntem într-o pierdere…chiar nu se poate face nimic? O seară bună!

În aceeași situație sunt și eu și celalalt polițist de penitenciare. Unul din noi am renunțat la acest drept cu data de 02.03.2020 însă la fel ca în cazul de mai sus mi s-a transmis că nu voi primii chiria aferenta lunii februarie, chiar dacă am întreprins măsurile necesare și am renunțat începând cu data de 1 martie. Nu înțeleg cum se poate aplica retroactiv fără ca măcar să nu existe un termen.

Asta înseamnă că peste 80 la suta din blocurile din toată România nu au autorizație de construcție nu. Dacă ar fi fost respectate nu am fi ajuns în situația asta. Luați și cititi foarte bine statutul și omj. Și nu mai faceți interpretări în folosul fiecăruia. Totul pleacă de la locuință de serviciu.

Buna ziua,
Locuiesc cu contract de chirie in Bucuresti de peste 10 ani, beneficiez de chirie lunara, iar in decembrie 2019 am facut un credit ipotecar si am achizitionat o lucuinta in Bragadiru la exact 5 km de Penitenciarul Rahova ca si distanta in documente.
Luna Aprilie 2020 reziliez contactul de chirie si ma mut in locuinta cu credit ipotecar.
De ce nu pot continua cu compensarea chiriei pentru rata bancara?
Va rog sa solicitati un raspuns cadrelor abilitate, deoarece sunt intr-o situatie sa continui sa locuiesc cu contarct de chirie pentru a lua chirie, dar am si credit pentru o lucuinta la 5 km de penitenciar.
Explicatia cu locuinta care nu a fost gasita in localitatea Bucuresti unde este penitenciarul nu accepta departamentul de resurse umane.
Va rog sa imi dati un raspuns ca nu este ok sa nu se transforme chiria in rata pentru credit ca nu am luat in Bucuresti ci in Bragadiru la distanta de 5 km de serviciu.
Va rog sa gasiti o rezolvare ca si sunt si altii in asemenea situatie.
Altfel as putea intenta proces deoarece legea nu se aplica corect.

Adresati-va structurii de resurse umane din unitatea dumneavoastra. In functie de raspuns va rog sa ne auzim la un telefon.

Dacă am o locuinta proprietate”a bancii” de 45m și suntem 4 persoane pot solicita chirie pt o locuinta mai spatioasa?

Dle Dumitrascu dar o alta problema la care as vrea sa imi raspundeti, sunt atatea probleme pe care nu le-a gandit nimeni cu acest ajutor pentru chirie. Tatal meu ar vrea sa vanda un apartament care si eu si sora am avea cate 12% din el, el detine majoritatea din acel bun si vrea sa il vanda sa isi cumpere cu actuala concubina sa stea cu dansa, omul aproape la 60 de ani sa indragostit. Daca il vinde eu pot beneficia de chirie? De unde pot afla acest raspuns?

Comments are closed.