Categories
penitenciar

ANP, formare profesională în regim de telemuncă pentru întregul personal

ANP stabilește prin decizia 423/2020 că întreg personalul din poliția penitenciară poate desfășura activități de formare profesională în regim de telemuncă.

Decizia directorului general al Administrației Naţionale a Penitenciarelor nr. 379/2020, modificată prin Deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 386/2020 și 399/2020, se modifică, după cum urmează:

1. La art. 7, se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Întreg personalul din poliția penitenciară poate desfășura activități de formare profesională în regim de telemuncă, în accepțiunea și în limita numărului de ore prevăzut de art. 25 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, scăzându-se orele parcurse, până la această dată.

În context

ANP: Evadare la Penitenciarul Ploiești, coronavirus la Penitenciarul Giurgiu

ANP despre rezultatele măsurilor de prevenție a coronavirusului în penitenciare

ANP, plan de măsuri privind prevenirea extinderii epidemiei de coronavirus actualizat

5 replies on “ANP, formare profesională în regim de telemuncă pentru întregul personal”

Domnule Dumitrascu, vi se pare normal ca schimburile sa lucreze o luna consecutiv, aproape zilnic, in aceasta perioada de covid ?
Șeful serviciului de la Craiova a planificat in serviciu, unele schimburi, o luna consecutiv, iar alte schimburi stau aproape o luna și jumătate acasă ( o luna telemunca și o jumătate de luna liber ) . El arunca vina pe anp, ca așa a dispus anp ul . Anp ul a dispus ca un schimb sa lucreze o luna consecutiv, zilnic ? Nu este prima data când acest personaj facilitează anumite persoane prin planificarea care o întocmește. El acorda libere de sărbători numai apropiaților, iar ceiLalti sunt băgați in libere sâmbătă și duminica.

Mi se pare normal ca planificarea sa fie echilibrata chiar si in conditiile in care trebuie asigurat acel schimb de rezerva.

Comments are closed.