ANP, dispoziții privind organizarea activității de salarizare în sistemul penitenciar

Având în vedere că sunt destule neclarități în materie de salarizare, ANP transmite unităților din sistemul penitenciar dispoziția de a desemna un specialist care să ofere punctual explicațiile necesare angajaților din penitenciare care solicită informații…