MJ, proiect privind numirea ofițerilor de poliție penitenciară, după terminarea mandatului

Ministerul Justiției publică spre consultare Proiectul de Metodologie privind numirea ofițerilor, după terminarea mandatului, într-o funcție corespunzătoare gradului profesional dobândit. În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind numirea ofițerilor, după terminarea mandatului, într-o funcție corespunzătoare … Continue reading MJ, proiect privind numirea ofițerilor de poliție penitenciară, după terminarea mandatului