Categories
sindicat

FSANP, solicitare privind înlăturarea unei discriminări referitoare la polițiștii de penitenciare

Ieri am solicitat repararea unei erori probabil referitoare la o modificare în regim de urgență la Statutul polițiștilor de penitenciare. Mai greu și cu impact doar pe starea de alertă, dar tebuie încercat.

Adresa FSANP – Modificare l… by FS ANP on Scribd

Polițiștii de penitenciare, diferențe de tratament juridic

Având în vedere prevederile art. 6, lit. p) din H.G. nr. 1849 din 28 octombrie 2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, vă adresăm rugamintea de a iniția demersurile necesare modificării prin ordonanță de urgență a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, deoarece art. 63, alin. (1), care stabilește că:

”(1) Polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii. Modificarea locului și/sau felului muncii polițistului de penitenciare se realizează în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară.”,

creează o diferență de tratament juridic între polițiștii de penitenciare și ceilalți funcționari publici cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în speță polițiștii, jandarmii și militarii etc.

Considerăm că legiuitorul a instituit un tratament diferențiat pentru polițiștii de penitenciare în sensul că dispozițiile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 instituie, fără o analiză clară, bazată pe criterii raționale și obiective, o derogare de la principiul egalității în drepturi consacrat de art. 16 din Constituție.

Îngradirea justificată și determinată a unor drepturi și libertăți a polițiștilor de penitenciare nu trebuie să difere în esenţă, de cea a polițiștilor, jandarmilor și militarilor dat fiind faptul că specificul muncii, drepturile, obligațiile și restrângerea libertățiilor acestora sunt comparabile.

Garanții necesare pentru prevenirea abuzurilor

Luând în considerare statutului polițiștilor de penitenciare și situația specifică în care aceștia se află, apreciem că textul de lege criticat nu instituie garanții pentru prevenirea comportamentului abuziv al angajatorului împotriva polițiștilor de penitenciare.

Vă facem cunoscut faptul că, chiar și în lipsa unor prevederi legale care să lase la aprecierea angajatorului modificarea raporturilor de serviciu ale polițistilor de penitenciare, au existat numeroase cazuri în care acestora li s-au modificat raporturile de serviciu în mod abuziv și ilegal, fără o analiză corectă și oportună a măsurii luate.

Suntem conștienți de contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, care necesită adoptarea unor noi măsuri care să permită angajatorului să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, însă aceste măsuri trebuie luate în mod obiectiv și rezonabil, fără a aduce atingere principiilor consacrate de Constituția României.

În considerarea celor prezentate anterior, vă adresăm rugămintea de a depune toate diligențele din punct de vedere legislativ, astfel încât, art. 63, alin. (1) din Legea nr 55/2020 să fie modificat astfel:

”(1) Polițistului de penitenciare i se pot modifica, cu acordul său, locul și/sau felul muncii. Modificarea locului și/sau felului muncii polițistului de penitenciare se realizează în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară.”

La îndreptarea situației discriminatorii a polițiștilor de penitenciare în raport cu angajații celorlalte sectoare economice ar trebui să se aibă vedere rațiunea elaborării prevederilor art. 17 din Legea nr 55/2020, care stabilesc, în virtutea principiului protecției sociale a muncii, că:

”Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.”.

În context

Parlament, proiect privind pandemia cu noi restrangeri temporare ale drepturilor polițiștilor de penitenciare

Reglementări referitoare la starea de alertă

Admiterea la instituțiile de învățământ pentru penitenciare – 2020

Comments are closed.