MJ, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare

MJ publică proiectul privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare. În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a … Continue reading MJ, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare