ANP despre decontarea cheltuielilor de vacanță în 2020-2021

ANP despre decontarea cheltuielilor de vacanță în 2020-2021

Din ciclul, ați întrebat ANP răspunde, mai jos explicații referitoare la decontarea cheltuielilor de vacanță aferente anilor 2020 – 2021.

Raspuns decont servicii turistice 2021
Raspuns decont servicii turistice 2021

Referitor la adresa nr. 313/02.06.2020 prin care solicitați clarificări cu privire la aplicabilitatea în sistemul penitenciar a prevederilor OUG35/2020privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 vă comunicăm următoarele:

1. Actualul cadru normativ nu permite decontarea în anul 2021, a serviciilor turistice cuvenite pentru anul 2020 şi prestate de structurile de primire turistice în anul 2021.

Prevederile OUG 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungire a valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 se aplică doar voucherelor de vacantă (emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019, indiferent de suport,

al căror termen de valabilitate se prelungeşte până la data de 31 mai 2021), nu şi decontării serviciilor turistice aplicabile personalului militar polițiștilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

2. Pentru decontarea serviciilor turistice către personalul din sistemul penitenciar sunt aplicabile prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şicompletareaunoracte normative şi prorogarea unor termene, unde, la art. 36 alin.(5) se menţionează

“Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anii 2019 – 2020, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limitavalorică prevăzută la art. 1 alin.(2)dinOrdonanţadeurgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.94/2014, cu modificările şi completările ulterioare”. (sursa: ANP)

În context

Orele suplimentare ale polițiștilor de penitenciare, încă în dispută în instanță

Pensiile impozitate cu 85% pentru sumele care depășesc 7001 lei

https://fsanp.ro/2020/06/17/conducerea-penitenciarului-drobeta-turnu-severin-demisa/

Published by Sorin Dumitrascu

5 comments on “ANP despre decontarea cheltuielilor de vacanță în 2020-2021”

  1. Uite încă un motiv să fie desființat acest anp.Numai specialiști.O mare famiglie de altfel.

Comments are closed.