Categories
sindicat

ANP, proiect privind condițiile specifice și probele de concurs pentru posturile vacante

ANP transmite pentru consultare proiectul de decizie privind condițiile specifice și probele de concurs pentru fiecare tip de post în parte.

Proiect condiții specifice si probe de concurs posturi vacante
Proiect condiții specifice si probe de concurs posturi vacante

Potrivit art. 4 alin. (3) din proiectul Ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare şi a

Procedurii de desfăşurare a verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, „condiţiile specifice de participare la concurs, tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de director unitate penitenciară, se propun de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi se aprobă de ministrul justiţiei”.

Referitor la condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor de medic (execuţie), menţionăm că, deşi, potrivit art. 98^7 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, “concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare din sectorul medical al poliţiei penitenciare se organizează şi se desfăşoară conform legislaţiei din domeniul sănătăţii şi metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, cu îndeplinirea condiţiilor necesare dobândirii calităţii de poliţist de penitenciare.

Pentru posturile specifice sistemului poliţiei penitenciare care nu se regăsesc în metodologia specifică aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii se aplică legislaţia specifică poliţiştilor de penitenciare”, acestea au fost inserate în Culegere, întrucât, posturile se pot ocupa şi prin alte proceduri specifice sistemului administraţiei penitenciare, respectiv mutare dintr-o altă unitate penitenciară, schimbare din funcţie, etc.

Condiţiile specifice au fost stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi vor fi avute în vedere în cadrul tuturor procedurilor de ocupare definitivă sau temporară a posturilor.

Menţionăm că proiectul deciziei privind Condiţiile specifice de ocupare a posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor penitenciare, precum şi probele de concurs, va fi supus spre aprobare de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ulterior aprobării de către ministrul justiţiei

a proiectului de ordin privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare şi a Procedurii de desfăşurare a verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare. (sursa: Adresa ANP 38924 – DMRU – 23.06.2020 )

În context

ANP, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal civil în penitenciare

FSANP, concursuri de trecere a agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară

MJ, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare

7 replies on “ANP, proiect privind condițiile specifice și probele de concurs pentru posturile vacante”

Cum se poate obtine avizul ORNISS ? Ma refer in situatia in care lucrezi deja, ai aviz ORNISS sau trebuie facut ceva pentru a obtine acel aviz specific postului respectiv.

Pai …dna/dra Ramona cum v-au incadrat/angajat? Adica, fara certificat sau cu certificat?

Eu chiar nu-i înțeleg de ce nu simplifică concursurile…s au poate ii ințeleg, dar nu vreau să accept. Ce rol are interviul??! Luați și voi exemplu de la prietenii noștri din M.A.I, ..au testare psihologică, fișa medicală și proba scrisă…și aia grilă! Deci??!

Da, ar fi mai simplu, eu am dat interviu anul trecut a, fost un pic greuț….iar de învățat am băgat la greu vreo 4 luni….dar din păcate s-au suspendat concursurile…!!!😢😢😢

Comments are closed.