Categories
penitenciar

ANP despre anonimizarea veniturilor polițiștilor de penitenciare

După ceva evaluări ANP decide că se impune anonimizarea veniturilor polițiștilor de penitenciare.

Adresa ANP anonimizare venituri politisti de penitenciare
Adresa ANP anonimizare venituri politisti de penitenciare

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative “persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interes “îndeplinesc următoarele atribuţii:

asigură afişarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declaraţiilor de interese,
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de !a primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localităţii unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii […]”.

Însă, potrivit art. 33 alin, (5) din Legea-cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, așa cum a fost modificat prin art. V din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea și completarea unor acte normative instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranță naţională sunt exceptate de !a publicarea la sediul propriu și pe pagina proprie de internet a funcţiilor şi veniturilor aferente.

Totodată, art. 86 alin. (4) din Legea-cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea
personaluiul plătit din fonduri publice prevede că “soldele lunare ale personalului militar, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialităţii”.

Având în vedere aspectele prezentate, veți lua măsurile necesare astfel încât, cu
ocazia afişării declarațiilor de avere pe pagina de internet a unități. veniturile, polițiștilor de penitenciare ce se regăsesc la punctul VII, să fie anonimizate.

În context

ANP anunță sesiunile de schimbări din funcție, mutări și angajări din sursă externă în penitenciare

29 iunie – Ziua personalului din sistemul administrației penitenciare

ANP, grup de lucru privind aplicarea Deciziei 51/2019

10 replies on “ANP despre anonimizarea veniturilor polițiștilor de penitenciare”

Avem si ce ascunde :)) ne bat soldatii la cur , 3600 lei prin unitate cu tel in buzunarel si toate cele , noi murim in foisoare pt 4200 lei . 😉

Telefonul……. eterna problemă!!
Dacă te-ar lăsa cu telefonul în foișor, ai suporta mai ușor……. vicisitudinile, nu-i așa???

Este vorba de libertăți… Dacă ar cere cineva situația angajaților care au acces cu telefonul în unități o sa vedeti procente care o sa va dea de gandit … atunci de ce sa nu aiba toata lumea acces la comunicare libera ???

D-le presedinte,
Este corecta informatia?

Serviciile turistice, 2020
Conform OUG nr. 114/2018, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în limita de 1.450 de lei anual, pentru fiecare angajat (salariat).
Nu mai există, însă, obligativitatea ca personalul să beneficieze de decontarea acestor servicii doar pe timpul concediului de odihnă. Astfel, potrivit legislației fiscale, contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează pe perioada concediului de odihnă. În celelalte cazuri, când personalul nu se află în concediu de odihnă, valoarea decontată se supune impozitării cu 10%.
Personalul poate beneficia de servicii turistice până la sfârșitul anului, iar decontarea acestora se poate face ori de câte ori au fost prestate, nu doar într-o singură tranșă, așa cum era reglementat anterior.

Dar de ce trebuie să apară în declarația de avere numele și prenumele soțului/soției sau copiilor după caz? Nu sunt date cu caracter personal?🤔
Dvs ca sindicate nu puteți face face nimic în acest sens?🤔

To mai am facut cu sumele ceva in acest sens. Vedem ce putem face si cu membrii familiei.

Va este frica de transparenta, sa nu afle lumea cat castiga angajatii ANP? Toate cheltuielile de la stat trebuie afisate.

Comments are closed.