Categories
sindicat

Proiect OMJ referitor la angajarea fără concurs în poliţia penitenciară în starea de alertă

ANP a pregătit un proiect OMJ referitor la angajarea fără concurs în poliţia penitenciară în starea de alertă. Mai jos detalii.

Conform inițiatorilor  art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare:

Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

În acest sens, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a elaborat un proiect de ordin care să cuprindă procedura ce trebuie parcursă în situaţia demarării procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020.

Posturile ce vor fi încadrate sunt doar cele pentru care au fost identificate nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta.

În ceea ce priveşte categoria de personal vizată, Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate angaja, pe perioada stării de alertă, perioadă însă ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, personal civil contractual.

În prezentul ordin s-au detaliat etapele ce trebuie parcurse de unităţile penitenciare anterior şi ulterior iniţierii procedurii de angajare, documentele ce constituie dosarul şi modul de transmitere a acestuia.

Totodată, pentru ca posturile ce vor face obiectul angajării să poată fi încadrate cu personal civil contractual, în prezentul ordin, s-a propus ca, pentru perioada angajării conform legii sus-menționate, posturile de poliţist de penitenciare să fie echivalate cu personal civil contractual, sens în care, au fost identificate tipurile de posturi din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. (Sursa: ANP)

În context

ANP, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal civil în penitenciare

ANP, analiză privind urgențele în ocuparea posturilor vacante

Ministerul Justiției | Dezbatere privind condițiile de lucru pentru polițiștii de penitenciare

One reply on “Proiect OMJ referitor la angajarea fără concurs în poliţia penitenciară în starea de alertă”

Comments are closed.