Categories
penitenciar

Ministerul Justiției, proiect privind ocuparea funcțiilor contractuale din sistemul penitenciar

Ministerul Justiției publică un alt proiect de act normativ din sfera resurselor umane. De această dată referitor la ocuparea funcțiilor contractuale din sistemul penitenciar.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea

Normelor privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcțiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare, însoţit de Anexă şi Referatul de aprobare.

Proiect de Ordin | Anexa | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

În context

ANP, proiect privind concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal civil în penitenciare

MApN | Proiect privind încadrarea personalului civil la condiții de muncă deosebite și speciale

ANP, clarificări pentru 29 iunie – Ziua personalului din penitenciare

Comments are closed.