Categories
sindicat

Proiect privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Recent am primit spre consultare un proiect privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Mai jos, detalii.

Proiect HG privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Proiect HG privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Potrivit inițiatorilor, prin prezentul act normativ se continuă reglementarea atribuţiilor care revin Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în esență, așa cum au fost prevăzute și în Hotărârea Guvernului nr. 756/2016, însă ținând cont de modificările intervenite în structura organizatorică a Administrației Naționale a Penitenciarelor și atribuțiile unor componenete structurale de specialitate și evoluția legislației.

Astfel, în cuprinsul proiectului s-a prevăzut în structura Administrației Naționale a Penitenciarelor funcţionează Unitatea de implementare a proiectelor, scopul înființării acestei structuri, ale cărei atribuții vor fi reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției, fiind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe.

Prin proiectul de act normativ se instituie temeiul legal pentru aprobarea, prin ordin al ministrului justiției a drapelului distinctiv și însemnului heraldic al Administrației Naționale a Penitenciarelor, însemnelor heraldice ale unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, ecusoanelor, emblemelor și insignelor poliției penitenciare, precum și Normelor metodologice privind elaborarea, adoptarea și utilizarea însemnelor heraldice.

De asemenea, proiectul prevede faptul că Administrația Națională a Penitenciarelor poate asigura accesul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, organelor judiciare și altor instituţii sau autorități publice, la bazele de date proprii, prin protocoale de colaborare, în cuprinsul cărora se menționează, în mod obligatoriu, scopul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date care fac obiectul prelucrării și responsabilitățile fiecărei instituții.

Proiectul reglementează categoriile de informații care se gestionează în sistemul administrației penitenciare, fiind prevăzute și definite, pe lângă informațiile publice și informațiile clasificate și categoria informațiilor confidențiale și a informațiilor pentru uz intern.

Proiectul prevede că pentru îndeplinirea atribuţiilor, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se înfiinţează, se organizează şi funcţionează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru tineri, penitenciare pentru femei, centre educative, centre de detenţie, centre de formare profesională, centre de recuperare, odihnă și tratament, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna și Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.

Prin noul proiect de HG se stabilește că centrele de formare profesională și centrele de recuperare, odihnă și tratament nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul penitenciarelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente centrelor de formare profesională și a centrelor de recuperare, odihnă și tratament se asigură din fondurile unităţilor în cadrul cărora funcţionează.

Prin proiectul noului act normativ de organizare și funcționare se reglemenează, într-o manieră clară și coerentă aspecte organizatorice și funcționale privitoare la organizarea și funcționarea cabinetelor medicale de unitate, precum și a centrelor de odihnă, tratament și recuperare și a centrelor de formare profesională, având în vedere că de-a lungul timpului, prin proiectele de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 au fost avansate mai multe ipoteze de lucru.

În context

Proiectul privind asistența judiciară gratuită pentru polițiștii de penitenciare revine în transparență decizională

Ministerul Justiției, proiect privind ocuparea funcțiilor contractuale din sistemul penitenciar

ANP, proiect de buget pentru penitenciare pentru 2021

Comments are closed.