Categories
sindicat

Ministerul Justiției, proiect privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 din OUG 147/2020 pentru polițiștii de penitenciare

Ministerul Justiției publică în transparență decizională un proiect privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 din OUG 147/2020 pentru polițiștii de penitenciare.

Proiectul de ordin al ministrului justiției privind condițiile de acordare, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, a majorării salariului în cuantumul prevăzut la art. 4 din Ordonanța de Urgență nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor,

în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București sau pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Potrivit initiatorului, proiectul de ordin detaliază condițiile ce trebuie îndeplinite de personalul propriu pentru a beneficia de aceste drepturi, modalitatea de depunere și soluționare a cererilor, sens în care a fost stabilit și modelul cererii prin care se solicită acordarea dreptului, dar și modelul declarației pe proprie răspundere a celuilalt părinte, așa după cum acestea sunt prezentate în Anexele nr. 1 și 2 la proiectul de ordin al ministrului justiției.

Aspecte particulare:

– majorarea se acordă personalului din sistemul poliției penitenciare indiferent de modul de organizare a timpului de lucru, în limita timpului corespunzător numărului de zile lucrătoare, respectiv program de 8 ore sau în tură, aferente fiecărei luni din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art.82 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020, cu completările ulterioare, fiind excluse intervalele care potrivit legii nu permit plata majorării, având în vedere aici, cu titlu de exemplu: concediul de odihnă, concediul fără plată, telemunca și altele.

– modalitatea de stabilire a timpului rezultat în urma desfășurării activităților se împarte la 8 ore pentru a se stabili numărul de zile lucrătoare,  cu excepția personalului pentru care legiuitorul stabilește o obligație lunară de muncă în cuantum derogator, referindu-ne aici, cu titlu de exemplu la medici – au stabilit ca program normal de muncă – 7 ore, angajatele însărcinate – care au dreptul de reducere a timpului normal de lucru la 6 ore și altele.

De asemenea, se reglementează faptul că în cazul acestor situații noi, zilele libere se acordă numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau munca la domiciliu.

Pentru toate situațiile nou introduse, se mențin aceleași condiții de acordare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020. (sursa: just.ro)

În context

ANP, proiect de modificare a normelor de salarizare pentru polițiștii de penitenciare

Proiect privind concursurile pentru formarea și specializarea în străinătate a polițiștilor de penitenciare

Proiect de HG privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru polițiștii de penitenciare

46 replies on “Ministerul Justiției, proiect privind acordarea majorării salariale prevăzute de art. 4 din OUG 147/2020 pentru polițiștii de penitenciare”

Buna ziua,intrebare…Stimulul se acorda si pentru cei care au copii peste 12 ani? Stiu ca o conditie era sa nu fi implinit copilul 12 ani insa am citit ceva si despre cei care invata la liceu,ma puteti ajuta cu un raspuns.Va multumesc anticipat.

Nu se acorda si pentru copii peste 12 ani. Aveti toate detaliile aici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229629
Articolul 1
(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.
(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:
a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;
e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

sa inteleg ca marirea se acorda doar daca ambii parinti sunt angajati in sistemul de aparare sau sanitar?
sincer, mi se pare discriminare si ilegal, deoarece OUG 147 nu prevedea aceasta limitare. iar un ordin de ministru este inferior ca forta juridica unui OUG.
va rog sa luptati pt eliminarea acestei discriminari

In lege se prevede ca pentru celalalt parinte care nu lucreaza in sistemele care beneficiaza da majorare se acorda zile libere. Cum dreptul se acorda doar unuia dintre parinti “pentru supravegherea copiilor” acesta este motivul. Practic, in acest acest caz, in familie dreptul se acorda prin zile libere. Asta spune OUG 147/2020, iar majorarea este o exceptie de la regula.

Vom face aceasta observatie si o vom sustine in procedura de transparenta decizionala, dar legea la acest moment nu prea ne ajuta. Din cate inteleg insa de la DMRU este pe circuit o noua modificare de OUG prin care explicit acordarea deptului la majorare se va face indiferent unde lucreaza celalalt parinte.

Asta se prevede in noul text (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr584_20.pdf)
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b). În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.”

Domnule Președinte va rog sa citiți o lege aprobata de parlament în data de 10.11.2020 (lege privind modificarea OUG 147 / 2020 și prin care se modifica aceasta discriminare) și sa îmi confirmați dacă am dreptate privind eliminarea acestei discriminării.
Sursa directa către document:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr584_20.pdf

Sursa către pagina camerei deputaților de unde reiese aprobarea și trimiterea către președintele României pentru promulgare:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18934

Bun și după promulgarea de către președinte și publicarea în MO aceasta lege teoretic ar invalida acel proiect de ordin al ministrului de justiție, nu?
Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!

Da. Cel mai probabil proiectul de OMJ nu va trece inainte sa apara modificarea si-l vor scoate cum trebuie.

Domnule presedinte,se vor da retroactiv? In situatia mea copilul a inceput in mod hibrid din septembrie,si ulterior in scenariul 3.Multumesc !

Important nu e ce parere are subsemnatul, important e ce scrie in lege. E evident ca parintele care lucreaza de acasanu are “zile libere pentru supravegherea copiilor” ci lucreaza.

Oricum azi inteleg ca s-a promulgat si legea cu articolul care rezolva problema (https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1606465936).

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b). În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.”

Dar in lege scrie ca trebuie acordul angajatorului in unele domeniu specificate, cum se procedeaza daca angajatorului nu este deacord sa ii ofere zolele libere. Multumesc

Unde spune legea ca trebuie angajatorul sa dea acordul?

Dimpotriva…

Art. 2 alin. 5 OUG 147/2020 Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Dar in lege spune ca “prin exceptie, insa, este nevoie de acordul angajatorului in domeniu distributie carburantilor, unitatile farmaceutice,” etc. In a este domenii daca angajatorului nu are posibilitate sa acorde zile libere cum se procedeaza ca eu angajat in sistem ul de siguranta sa beneficiez de acest spor.

Tocmai am informat ca legea s-a modificat si ca este suficient ca un parinte sa lucreze in domeniile care nu pot beneficia de zile libere pentru a putea primi majorare.

Azi s-a promulgat si legea cu articolul care rezolva problema – https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decrete-semnate-de-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1606465936

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b). În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.”

PS. Punctual insa, pe speta dumneavoastra – chiar daca nu mai e de actualitate ca urmare a recentei modificari, e clar ca daca un parinte nu poate beneficia de zile libere din motivele prevazute in exceptie, celalalt parinte beneficiaza de majorare daca lucreaza intr-unul dintre sistemele care primesc aceasta majorare. Ceea ce nu inseamna ca ati fi convins usor juristul de unitate, dar aveati un temei legal pentru a solicita.

Buna seara, deviez un pic de la subiect, daca imi permiteti.
De mutari se mai stie ceva? cand o sa inceapa activitatea profesionala cei care au primit da? cu stima

Inteleg ca zilele astea s-au intamplat departajarile acolo unde a fost cazul. De la acest moment se pot semna decizii, in functie de cat de repede se misca documentele pe circuitul de avizare – aprobare.

Mai bine le liber sa stea acasa ….ca vad un interes enorm ptr bani….nu ptr a fi langa familie.
Dacă le da liber….a doua zi o sa vedem numai postari de genul….ma trimite cu forța acasă lângă copii.

Chiar ai dreptate ce parinte crezi ca nu doreste sa stea langa copii lui si sa nu mai circule prin oras in conditiiile actuale

Romanul va găsi ceva de cârcotit chiar daca ii satisfaci orice doleanță.Suntem o nație bolnava.
Puțin off topic: la guvern s-a propus prelungirea valabilității pentru voucherele de vacanta din 2019 și 2020 până la finalul lui 2021. Bănuiesc faptul că la noi nu se va aplica asta pentru decorarea serviciilor din turism că noi suntem mai speciali.

Noi nu avem vouchere care sa depaseasca termenul de valabilitate. La noi se deconteaza.

In cazul in care celălat părinte lucrează in străinătate mai pot beneficia de majorare?
Mulțumesc!

Avand in vedere ca s-a promulgat recent o modificare prin care e suficient ca doar un parinte sa lucreze intr-unul dintre sistemele care beneficiaza de majorare, da.

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b). În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.”

Mulțumesc pentru răspuns dar eu întreb din punctul de vedere al faptului ca nu realizează venituri supuse impozitului in România. Citisem in lege ca ar trebui sa realizeze venituri supuse impozitarii.

Nu ma pricep chiar la toate punctele de vedere. Va trebui sa verificati la RU.

Am inteles despre ce e vorba. Nu exista din cate stiu o astfel de intentie. Va trebui deci sa ne folosim de deconturi in acest an.

O ardem CIA in continuare.Si nu se poate face ceva sa se schimbe situatia avand in vedere faptul ca tot in minister sunt angajati care primesc vouchere?

Tot sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala are aceasta abordare. Nu e vorba doar de ANP.

Buna seara!
Am o nelămurire in legatura cu oug-ul 147/2020 si va rog daca aveti disponibilitatea sa-mi explicați câteva aspecte . Sunt angajata la Pol Locala care este subordonată MAI si in prezent ,situație monoparentala .Fostul soț este angajat MAI. Pentru anul școlar 2019/2020 am beneficiat de maj. 75 ,/’ dupa nenumarate eforturi ale mele de a anexa la dosar toate documentele prin care sa demonstrez ca am dreptul sa beneficiez de această majorare. Fostul soț nu dorea sa-mi dea declaratia necesara (acest aspect s-a rezolvat la nivel de institutii). Pentru anul scolar 2020 fetita a urmat cursurile doar online ,am procedat ca si anul școlar anterior, am anexat la dosar si hcl-urile prin care se suspendă activitatea școlară la unitatea unde este înscrisă fetita ,toate documentele necesare. Dosarul mi-a fost respins cu motivarea ,,În conformitate cu prev. Legii19/2020 majorarea salarială se acorda doar pe perioada anului școlar 2019/2020 de asemenea conf art.4 aln. 1si4 din OUG 147/2020 puteti solicita acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor”
Cred ca interesul lor asta este , eu iau aprox 2.600 lei cu tot cu norma de hrană, daca as solicita zile libere mai iau in mana aprox. 1.200 lei, nu as avea cum sa ma întrețin nici pe mine nici copilul.

daca se va acorda sporul de 75 % pt copii si retroactiv pt perioada septembrie-decembrie sau pt acea perioada este pierdut ai ae acorda doar de aici pe mai separte.

Cel mai probabil retroactiv va insemna cu data actului normativ care a extins aplicarea acestui drept.

Ce nu am inteles eu este daca beneficiez sau nu de majorarea respectivă, am omis sa va scriu ca si la primul dosar mi-au respins cererea pe motiv că nu ma încadrez, ulterior au spus că a fost o greseala. Va multumesc !

Din cate inteleg angajatorul considera ca beneficiati de zile libere, nu de majorare, ceea ce banuiesc ca e mai avantajos. Ma gandesc ca e mai miportant sa va ajutati copilul decat sa primiti acea majorare.

pana la urma se vor da retroactiv? am inteles ca doar la cei care lucreaza ambii in sistem iar la restul din decembrie pana a d dureaza aceasta stare pierzand perioada septembrie-decembrie! va multumesc

Acest ordin nu mai este deja de actualitate. In ziua in care a fost postat, s-a promulgat o lege prin care e suficient ca doar unul dintre parinti sa fie din sistemele care beneficiaza de majorare. Daca va uitati la celelalte comentarii veti vedea ca am copiat si textul nou de lege.

Cu data actului normativ care a extins aplicarea acestui drept. Nu cred ca si pentru perioada in care n-a fost acoperire legala.

Comments are closed.