Categories
ANP

ANP, detalii privind emiterea deciziilor de mutare pentru polițiștii de penitenciare

ANP transmite în unitățile penitenciare subordonate prin adresa 58521/04.12.2020 informații referitoare la data de la care vor fi realizate efectiv mutările între penitenciare, recent aprobate. 

Urmare a finalizării sesiunii de mutare a polițiștilor de penitenciare definitivi din poliția penitenciară, vă comunicăm că emiterea actelor administrative pentru personalul care urmează a fi mutat, se va realiza cu data de 4 ianuarie 2021, cu excepția cazurilor în care sunt necesare avize, a căror obținere depășește termenul stabilit, (ex. aviz pentru un alt nivel de acces la informații clasificate) urmând ca, în aceste situații, emiterea actelor administrative să se realizeze imediat după obținerea acestora.

La stabilirea datei sus menționate, au fost avute în vedere aspecte privind situația de la nivelul sectorului operativ (necesitatea respectării planificărilor în serviciu pentru luna decembrie), necesitatea desfășurării în condiții optime (pentru a nu fi create dezechilibre), contextul existent (pandemie, ore suplimentare, concedii, sărbători) și prognoza pentru perioada următoare (pensionari, concursuri, covid, etc).

Actele administrative de mutare pot fi emise în cursul lunii decembrie 2020 cu respectarea datei stabiliteLuați măsuri de comunicare a aspectelor de mai sus persoanele care fac obiectul mutării.

De asemenea, reiterăm faptul că neaprobarea cererilor de mutare, se va comunica motivat polițiștilor de penitenciare în cauză, cu menționarea motivelor concrete avute în vedere, iar în situația în care s-a impus departajarea, veți avea în vedere ca hotărârea luată de către comisie, să fie adusă la cunoștința solicitanților, motivat, în scris. (sursa: ANP 58521/04.12.2020)

În context

ANP, dispoziții privind comunicarea rezultatelor sesiunii de mutare a polițiștilor de penitenciare

Cererile de mutare depuse de polițiștii de penitenciare, în Consiliul de conducere al ANP la 04 noiembrie 2020

Lista posturilor disponibile pentru mutarea polițiștilor de penitenciare

3 replies on “ANP, detalii privind emiterea deciziilor de mutare pentru polițiștii de penitenciare”

Emiterea actelor normative trebuie finalizată până în data de 04.01.21….dar data concretă a mutarii tot nu se spune….taraganeala:))!

Macar se vor muta !Alți așteaptă să se îmbolnăvesca cineva din familie sau copil din flori.

Comments are closed.