Categories
sindicat

ANP, proiect privind competențele polițiștilor de penitenciare

ANP ne transmite în procedura de transparență decizională un proiect referitor la aprobarea competențelor necesare exercitării funcției publice în care vor fi numiți poliţistii de penitenciare definitivi, după finalizarea perioadei de debut.

Potrivit inițiatorilor acest act normativ a fost emis în temeiul Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, și al OMJ nr. 3513/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia, fiind totodată avute în vedere şi prevederile Ordonanței de urgență nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din OMJ 3513/2020 din 8 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia,  ”Planul de învăţământ al cursurilor de iniţiere se întocmeşte astfel încât să asigure dobândirea competenţelor necesare exercitării funcţiei publice în care va fi numit ca poliţist de penitenciare definitiv, competenţe care se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.”

Cursul de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi reprezintă, potrivit art. 24 din  același act normativ, o activitate de pregătire profesională prin care se asigură dobândirea, dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale specifice sistemului penitenciar şi funcţiei în care au fost numiţi.

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor privind exercitarea profesiei de polițist de penitenciare, prezenta decizie stabilește competenţele necesare exercitării funcţiei publice în care vor fi numiți aceștia, după finalizarea perioadei de debut.

Acestea se diferențiază pe categorii de personal, respectiv agenți și ofițeri, în cazul celor din urmă fiind necesară dobândirea inclusiv a unor competențe în domeniul managementului penitenciar.

Totodată, pregătirea de specialitate în cadrul cursului de inițiere a ofițerilor și agenților de penitenciare încadrați pe posturi în sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar trebuie să asigure dobândirea unor competențe specifice în acest domeniu.

În acest sens, durata cursurilor de inițiere pentru aceste categorii de personal, este diferită, întinzându-se pe o perioada mai lungă de timp, astfel cum este reglementat prin OMJ 3513/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia.

Astfel, și competențele profesionale necesar a fi dobândite în urma cursului de inițiere de către aceste categorii de personal au fost tratate diferit de cele necesare celorlalte categorii de personal și includ, în special abilități legate de aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale specifice siguranței locurilor de deținere, aplicării regimului de detenție și escortării persoanelor private de libertate.

În context

ANP, proiect privind magazinele din penitenciare

ANP, proiect de modificare a normelor de salarizare pentru polițiștii de penitenciare

ANP, proiect de buget pentru penitenciare pentru 2021

Comments are closed.