Categories
penitenciar

Proiect privind sancțiunile aplicabile preoților din penitenciare

O rezolvarăm și pe asta. ANP ne transmite un proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea sancțiunilor și a competențelor de aplicare a acestora preoților din sistemul administrației penitenciare.

Potrivit inițiatorului, personalul clerical din sistemul administrației penitenciare este o categorie socio-profesională constituită din preoți care își desfășoară activitatea în unitățile din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii cerințelor spiritual-religioase în limitele misiunii pastorale pe care o au.

Potrivit art. 199 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare: „Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.”

Astfel, în ceea ce privește stabilirea sancţiunilor şi a competenţelor de aplicare a acestora preoților militari, Legea nr. 195/2000 prevede că:

”ART. 20

(1) Pentru abateri de la disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau încălcarea regulilor de convieţuire socială preoţilor militari li se pot aplica sancţiuni.

(2) Normele privind stabilirea sancţiunilor şi a competenţelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister şi de instituţie, împreună cu acele culte religioase de care aparţin preoţii, pe baza reglementărilor militare şi a rânduielilor bisericeşti.”

În acest context, în aplicarea prevederilor legale anterior invocate, a fost elaborat prezentul  proiect de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind stabilirea sancțiunilor și a competențelor de aplicare a acestora preoților din sistemul administrației penitenciare, care reglementează, în special, următoarele aspecte:

  • Dispoziții generale – stabilesc norme cu caracter general referitoare la relațiile de subordonare ale preoților din sistemul administrației penitenciare, respectându-se principiul ierarhiei organizatorice și funcționale, precum și din punct de vedere spiritual-canonic, în acest caz aceștia subordonându-se ierarhiei bisericești care i-a recomandat. Preoții din sistemul administrației penitenciare respectă întocmai reglementările specifice sistemului administrației penitenciare în vigoare, principiile doctrinare și morale ale cultului, precum și reglementările, canoanele și legiuirile bisericești potrivit propriilor statute.
  • Dispoziții specifice privind răspunderea disciplinară a preoților din sistemul administrației penitenciare – sunt stabilite faptele care constituie abateri disciplinare, prin raportare la reglementările în vigoare specifice sistemului administrației penitenciare, cu excepția acelora care contravin principiilor doctrinare și morale ale cultului, ori reglementărilor, canoanelor și legiuirilor bisericești.

Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate preoților din sistemul administrației penitenciare sunt:

  1. a) mustrarea scrisă;
  2. b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5 – 10% pe o perioadă de 1 – 3 luni;
  3. c) eliberarea din funcție.

Sancțiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârșită de preotul în cauză, de către o comisie de cercetare, ce are competența de a efectua cercetarea faptei și de a propune, dacă se constată vinovăția, una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute, anterior menționate.

Un membru al comisiei de disciplină va fi desemnat de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din rândul personalului clerical, la propunerea acelor culte religioase de care aparțin preoții.

Totodată, pentru cercetarea și aplicarea sancțiunilor de către autoritatea eclesiastică competentă, comisia înaintează preotului coordonator din Compartimentul Asistență Moral – Religioasă din cadrul Administrației Naționale a Penitencuarelor o informare cu privire la cauza cercetată.

  • Dispoziții privind radierea sancțiunilor disciplinare aplicate preoților din sistemul administrației penitenciare.

Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului clerical care își desfășoară activitatea în sistemul administrației penitenciare pe baza unor convenții civile, acesta supunând-se prevederilor legislației muncii. (sursa: ANP)

În context

ANP, proiect privind Codul de conduită etică pentru personalul din penitenciare

ANP, proiect privind competențele polițiștilor de penitenciare

Proiect de modificare a ordinului privind compensația lunară a chiriei sau a ratelor la credite imobiliare pentru polițiștii de penitenciare

3 replies on “Proiect privind sancțiunile aplicabile preoților din penitenciare”

La Jilava saracul preot a fost haituit de doamna directoare sectanta (prozelitismul era parca interzis prin lege) pana s-a imbolnavit si a fugit la pensie. Ca sa nu mai vorbim ca i se bagau VIPuri la “munca” si activitati fictive peste capul lui, iar cand a venit un control si a fost gasit domnul VIP in altar uitandu-se la televizor “muncind” din greu tot bietul parinte a fost de vina.

Au rezolvat toate problemele si asta mai aveau pe cap.
Rusine A.N.P.Rezolvati problemele stringente si apoi fleacurile.

Comments are closed.