Categories
ANP justitie

Ministrul Justiției, Stelian ION, a scos la concurs posturile de directori de penitenciare

După aproape 5 ani de interimate/împuterniciri la conducerile penitenciarelor, Ministerul Justiției (MJ) condus de Stelian ION și Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) condusă de Dan HALCHIN organizează concurs/examen, în vederea ocupării a 32 posturi vacante de director penitenciar/centru educativ/centru de detenție/penitenciar spital.

32 de funcții de directori scoase la concurs/examen

Concursurile/examenele de directori de unități penitenciare vor fi organizate pe 4 (patru) centre regionale, astfel:

 • Centrul regional București I – 12 posturi de directori: 
  • Penitenciarul București Jilava
  • Penitenciarul București Rahova
  • Penitenciarul Constanța Poarta Albă
  • Penitenciarul Craiova
  • Penitenciarul Craiova Pelendava
  • Penitenciarul Găești
  • Penitenciarul Giurgiu
  • Penitenciarul Mărgineni
  • Penitenciarul Ploiești
  • Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou
  • Penitenciarul Slobozia
  • Centru de Detenție Craiova
 • Centrul regional București II – 5 posturi de directori:
  • Penitenciarul-Spital București Rahova
  • Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă
  • Penitenciarul-Spital Dej
  • Penitenciarul-Spital Mioveni
  • Penitenciarul-Spital Târgu Ocna
 • Centrul regional Iași – 8 posturi de directori:
  • Penitenciarul Bacău
  • Penitenciarul Botoșani
  • Penitenciarul Brăila
  • Penitenciarul Focșani
  • Penitenciarul Galați
  • Penitenciarul Iași
  • Penitenciarul Vaslui
  • Centrul Educativ Târgu Ocna
 • Centrul regional Cluj – 7 posturi de directori:
  • Penitenciarul Aiud
  • Penitenciarul Codlea
  • Penitenciarul Deva
  • Penitenciarul Gherla
  • Penitenciarul Miercurea Ciuc
  • Penitenciarul Oradea
  • Penitenciarul Satu Mare

În funcție de evoluția situației pandemice, concursurile se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță.

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, după cum urmează:

a) membri:
(i) ministrul justiției, un secretar de stat sau o altă persoană desemnată de ministrul justiției – în calitate de președinte;
(ii) un specialist în management;
(iii) un psiholog;
(iv) un reprezentant din cadrul Ministerului Justiției;
(v) un reprezentant din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;
b) secretari: 1-2 ofițeri din structura de resurse umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în raport cu numărul candidaților înscriși la concurs.

Probele de concurs/examen

Concursul/Examenul pentru ocuparea funcțiilor de director constă în susținerea următoarelor probe:

a) un interviu în cadrul căruia se prezintă și un proiect managerial referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit și depus anterior de către candidat, conform anunțului de concurs;

Proiectul managerial: Tema proiectului se stabilește de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Proiectul managerial se prezintă în cadrul interviului se întocmește pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unității/direcției pentru care candidează; proiectul cuprinde maximum 5.000 de cuvinte, cu utilizarea fontului Arial 12 și spațiere la 1 rând; în calculul numărului maxim de cuvinte sunt incluse și eventualele anexe ale proiectului.

b) o probă practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, care constă în rezolvarea unei activități, a unei situații sau a unei succesiuni de activități ori situații întâlnite în mod curent sau care pot apărea în exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere.

Atribuțiile comisiei de concurs

Comisia de concurs întocmește, pe baza tematicii și a bibliografiei de concurs stabilite prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, planul probelor de concurs, care cuprinde modalitatea de desfășurare a acestora și duratele de timp alocate pentru fiecare probă, precum și subiectele aferente probei practice și baremele de evaluare și notare și realizează evaluarea și notarea acestora.

Ce se evaluează la candidat

În cadrul probelor de concurs candidații sunt verificați și evaluați cu privire la cunoștințele și aptitudinile manageriale necesare ocupării funcției pentru care candidează, fiind urmărite abilități legate de folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane, materiale și financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistența la stres, capacitatea rapidă de decizie, inițiativă și capacitate de adaptare rapidă la situații noi, comunicare.

Organizațiile sindicale prezente la concurs/examen

La concurs/examen poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale ale polițiștilor de penitenciare, reprezentative la nivelul sistemului penitenciar.

Nota Bene!

Instabilitatea la nivel de top-management în penitenciare a afectat continuitatea decizională, cu grave repercusiuni în eficacitatea organizațională a instituțiilor din sistemul penitenciar.

Anul 2021 a debutat în sistemul penitenciar cu o subfinanțare cronică a penitenciarelor, cu un deficit acut de personal (minim istoric de angajați), cu condiții de muncă și de detenție insalubre, cu o lipsă a pregătirii profesionale teoretice şi practice a polițiștilor de penitenciare, dar cu cea mai mare teamă de asumare în luarea deciziilor.

Cei 5 ani de interimate/împuterniciri au făcut din funcțiile de directori de penitenciare adevărate sinecuri pentru polițiștii de penitenciare din cercul relațional al directorilor generali ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), la rândul lor interimari/împuterniciți.

5 replies on “Ministrul Justiției, Stelian ION, a scos la concurs posturile de directori de penitenciare”

La Buziaș ar fi nevoie de o MARE SCHIMBARE!! Avem aceeași mărie cu altă pălărie în funcția de DiRECTor. Scoateți funcția la concurs și la Buziaș, nu mai țineți toți incompetenți pe funcții înalte, doar așa că nu avem altă soluție! Să ne spună Sifonetti, cum se prezintă unii la poarta unității îmbibați de alcohol cu știrea ei …și drept răsplată, se bagă sub preș și o slujește cu nemiluita pe matroana de la mehedinți ca să fi treaba bună!
.. carevasăzică ..nu s-a luat nicio măsura, s-au spălat pe mâini
Lucrări de mântuială cu aceeași oameni de-ai casei, unde mai combinăm de un leu grămadă..tot cum am fost obișnuiți.
Revenim …

Comments are closed.