Solicitare FSANP înființare comisie mixtă de dialog social (Lucian BODE și Bogdan ILEA)
ANP, FSANP, justitie, sindicat

Solicitare FSANP înființare comisie mixtă de dialog social (Lucian BODE și Bogdan ILEA)

Nr. 101/12.09.2021
Exemplar 1 din 2

Domnului ministru Lucian Nicolae BODE
Ministerul Justiției

  • În atenția domnului secretar de stat Bogdan ILEA – responsabil al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)

Stimate domnule Ministru,
Stimate domnule Secretar de Stat,

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, e-mail: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul Cosmin – Marian DOROBANȚU, în calitate de Președinte, adresează rugămintea de a stabili componența Comisiei mixte de dialog social din cadrul Ministerului Justiției.

Considerăm că menținerea unui dialog social constant, ca o componentă fundamentală a statului de drept, este în măsură să contribuie semnificativ la îmbunătățirea politicii sistemului penitenciar românesc și să conducă la rezolvarea problemelor recurente din penitenciare care au un impact semnificativ asupa condițiilor de muncă ale polițiștilor de penitenciare.

Având în vedere interesul dumneavoastră pentru menținerea unui dialog constant și transparent cu partenerii de dialog social, raportat la principiile și valorile statului de drept, la accesibilizarea informațiilor, precum și la transparența în luarea deciziilor, aspecte fundamentale pe care le promovați în spațiul public,  vă adresăm rugămintea de a ne comunica, pe adresa de e-mail: fsanp@fsanp.ro, componența Comisiei mixte de dialog, data și locul întrunirii acestei comisii, cu mențiunea că problemele cu impact asupra condițiilor de muncă ale personalului din penitenciare vă vor fi comunicate în timp util de către organizația noastră sindicală, în scopul dezbaterii acestora în cadrul întâlnirii.

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebita considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor