“Specialistul de clasă” discutat în ședința de Guvern din 15.12.2021

“Specialistul de clasă” discutat în ședința de Guvern din 15.12.2021

În ședința Guvernului României din data de 15.12.2021, la capitolul “proiecte de acte normative”, a fost introdusă la punctul nr. 4 și Ordonanța de urgență (OUG) privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare. OUG se referă la acordarea titlului de “specialist de clasă” pentru polițiștii de penitenciare.

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ordonanţă de urgenţă

privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare
Având în vedere că Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, salarizarea militarilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din acest sistem realizându-se în mod unitar potrivit Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Ţinând seama că potrivit art. 198 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştii de penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
Luând în considerare că Administraţia Naţională a Penitenciarelor este singura instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care nu acordă personalului propriu majorarea salariului de funcţie pentru titlul de specialist de clasă, prevăzută la art. 28 din Capitolul II al Anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017;

Având în vedere necesitatea asigurării egalităţii de tratament salarial a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu personalul având un statut similar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi necesitatea eliminării cât mai rapide a diferenţelor în ceea ce priveşte salarizarea care pot conduce la contestaţii şi acţiuni în justiţie şi la o stare de nemulţumire generalizată în rândul personalului din sistemul penitenciar, cu efecte negative asupra întregului sistem afectat deja de plecări masive de personal şi de numărul mare de ore suplimentare pe care personalul este nevoit să le presteze;
Având în vedere perioada scurtă rămasă până la intrarea în vigoare în integralitate a Legii-cadru nr. 153/2017, fiind necesară o intervenţie legislativă cât mai rapidă în sensul eliminării tuturor diferenţelor de salarizare, astfel încât aplicarea efectivă a acesteia să nu ducă la noi inechităţi salariale, la noi contestaţii şi litigii;
Ținând cont că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă menţinerea diferenţelor salariale în cadrul aceloraşi categorii profesionale şi amplificarea stării conflictuale între administraţie şi salariaţii din sistem;
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, eliminarea discriminării salariale fiind o chestiune care trebuie soluţionată de urgenţă şi cu precădere;
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic – Prin derogare de la art. I alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din sistemul administrației penitenciare se recalculează majorările salariale determinate ca diferenţă între cuantumurile salariilor de funcţie/salariilor de bază aflate în plată şi nivelul salariilor de funcţie/salariilor de bază prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere majorarea pentru titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional.

13 thoughts on ““Specialistul de clasă” discutat în ședința de Guvern din 15.12.2021”

      1. Mie mi-a dat vreo 170 de lei, dar poate mă înșel.
        Sper, totuși să vă înșelați dumneavoastră 🤭

Comments are closed.