Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze al polițiștilor de penitenciare se află în dezbatere publică

Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze al polițiștilor de penitenciare se află în dezbatere publică

Polițiștilor de penitenciare li se decontează lentilele, nu și ramele. O absurditate… Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) va cere îndreptarea unei asemenea situații. 

Nr. 1/02.01.2022
Exemplar 1 din 2

Domnului ministru Cătălin PREDOIU
Ministerul Justiției

Stimate Domnule Ministru,

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, e-mail: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul Cosmin – Marian DOROBANȚU, în calitate de Președinte, în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă solicită:

organizarea unei întâlniri, în care să se dezbată public Proiectul de Hotărâre privind condiţiile de acordare a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor, dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, a biletelor de tratament balnear şi recuperare fizică și psihică și a tratamentului medical în străinătate pentru afecțiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei pentru polițiștii de penitenciare, dat fiind faptul că acesta se află în procedura de transparență decizională în administrația publică, pe site-ul oficial al Ministerului Justiției (https://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-conditiile-de-acordare-a-asistentei-medicale/)

Având în vedere că autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită, vă adresăm rugămintea de a ne comunica pe adresa de e-mail: fsanp@fsanp.ro locul, data și ora întâlnirii.

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebita considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

12 thoughts on “Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze al polițiștilor de penitenciare se află în dezbatere publică”

  1. Faceți ceva și pentru pensionari cărora nu li se deconteaza ochelari de vedere și lucrări stomatologice .
    Omul nu mai vede la pensie, de asemenea la pensie rămâne si fără Dinți .

    1. Întotdeauna am considerat că dinții sunt o problemă existențială importantă. Și Manuela, la fel, de vreme ce i-a scris cu majusculă.🤭

  2. Buna ziua vin cu intrebare si acele persoane trecute in rezerva prin pensionare beneficiaza de aceste gratuitati

  3. La mulți ani Dl Președinte ! Orice cal ajunge gloaba.Dacă aveți posibilitatea de amendamente și pentru rezerviști (ochelari, Stomatologie) ar fi echitabil . Multă sănătate și stima pentru interesul fata de activi și rezerviști

  4. Asta ar însemna să decontam lentile de corecție cu rame Armani și Boss de zeci de mii de lei.. Eu ma bag… =))))

Comments are closed.