Categories
ANP penitenciar sindicat

Videoconferință dedicată Zilei de 29 iunie. Participă Stelian ION si Dan HALCHIN

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a adresat organizațiilor sindicale invitația de a participa, în format videoconferință, la ședința festivă, care se va desfășura în data de 28 iunie a.c., începând cu ora 09.00. Participă ministrul justiției, Stelian ION și directorul general al ANP, Dan HALCHIN.

Categories
ANP FSANP penitenciar sindicat

Zice ANP: ”analiza psihologică a evenimentelor negative din penitenciare”. S-o cerem!

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) ne răspunde într-o adresă că Serviciul Psihologia Personalului (SPsP) efectuează analize psihologice ale evenimentelor deosebite, în ceea ce privește: caracteristicile comune anumitor tipuri de accidente în muncă/evenimente deosebite/negative.

Categories
ANP penitenciar

Angajări din sursă externă. 700 de posturi de agenți de poliție penitenciară.

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că va scoate la concurs din sursă externă un număr de 700 de posturi de agenți de poliție penitenciară în unitățile penitenciare (sectorul operativ). 

Categories
ANP FSANP justitie sindicat

4 puncte în dialogul cu ministrul justiției, Stelian ION

Domnului ministru Stelian ION
Ministerul Justiției

  • În atenția domnului secretar de stat Paul DIMITRIU – președinte al Comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar
  • În atenția domnului comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN – director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)

Stimate domnule Ministru,
Stimate domnule Președinte,
Stimate domnule Director general,

Având în vedere că, în data de 24.06.2021, la ora 09:00, în Sala de Consiliul, et. 1, din Ministerul Justiției, are loc ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), vă adresează rugămintea de a introduce pe ordinea de zia ședinței următoarele aspecte:

  1. Evaluarea stadiului implementării problemelor discutate în ședința anterioară. Solicităm ca în cadrul fiecărei ședințe a comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar să evaluăm stadiul implementării problemelor discutate în cadrul ședinței anterioare, în vederea identificării unor soluții eficace pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, cu termene concrete și personal responsabil.
  2. Înăsprirea sancțiunilor pentru ultraj. Solicităm eliminarea situației discriminatorii a polițiștilor de penitenciare față de angajații celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, fapt ce ar impune modificarea art. 257, alin. (4) din Noul Cod Penal, introducându-se în textul de lege și polițiștii de penitenciare alături de polițiști și jandarmi, astfel încât să descurajeze și să sancționeze faptele de agresiune ale deținuților îndreptate împotriva personalului de penitenciare.
  3. Repartizarea absolvenților. Repartizarea absolvenților de la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și de la Școala Națională pentru Pregătirea Agenților de Penitenciare (SNPAP Tg. Ocna), precum și de la alte instituții de învățământ care pregătesc angajați pentru sistemul penitenciar să se realizeze cu prioritate unităților cu deficit acut de personal. Solicităm ca, în cadrul ședinței, să se prezinte (în procente) factorilor de decizie din Ministerul Justiției (MJ), dar și organizațiilor sindicale gradul de încadrare cu personal pentru fiecare unitate penitenciară, defalcat pe corpuri profesionale (ofițeri/agenți), în vederea stabilirii unei repartiții judicioase a absolvenților acestor instituții de învățământ.
  4. Grupa de muncă pentru personalul civil. Este necesară eliminarea discriminării privitoare la grupa de muncă pentru personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și militarii, în raport cu funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, polițiștii și jandarmii, care lucrează în aceleași condiții de muncă. Este nevoie a se constitui, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, a unui grup de lucru la nivel interministerial, din care să facă parte și organizațiile sindicale și care să aibă în vedere repararea acestei discriminări.

În speranța menținerii unui dialog social constant, menit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea politicii sistemului penitenciar românesc, în cadrul ședinței din data de 24.06.2021, așteptăm opinia insituțională a factorilor de conducere ai Ministerului Justiției (MJ) și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), susținută de termene de implementare a măsurilor luate pentru rezolvarea problemelor recurente și indicarea unor persoane responsabile cu implementarea acestor măsuri în termenele stabilite.

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebita considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor

Categories
ANP FSANP penitenciar sindicat

Schimbării în evaluarea psihologică a candidaților la concursurile din penitenciare?!

În urma discuțiilor purtate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) despre evaluarea psihologică, s-au conturat trei potențiale schimbări, care vor trebui trecute însă printr-un proces de consultare atât la nivelul unităților cât și în raport de federațiile sindicale: