Categories
ANP FSANP justitie sindicat

Solicitare FSANP înființare comisie mixtă de dialog social (Lucian BODE și Bogdan ILEA)

Nr. 101/12.09.2021
Exemplar 1 din 2

Domnului ministru Lucian Nicolae BODE
Ministerul Justiției

  • În atenția domnului secretar de stat Bogdan ILEA – responsabil al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)

Stimate domnule Ministru,
Stimate domnule Secretar de Stat,

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), organizație sindicală reprezentativă la nivelul sistemului administrației penitenciare, cu sediul în Municipiul București, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, având Cod de Identificare Fiscală 17257999, e-mail: fsanp@fsanp.ro, reprezentată legal de către domnul Cosmin – Marian DOROBANȚU, în calitate de Președinte, adresează rugămintea de a stabili componența Comisiei mixte de dialog social din cadrul Ministerului Justiției.

Categories
FSANP penitenciar

Cu bocancii mocirloși ai șefilor în viața privată a subalternilor…

Nu de puține ori ne-am confruntat cu cazuri de intruziune crasă a șefilor în viața privată, de familie a subordonaților, considerând în mod abuziv și ilegal că dacă ești polițist de penitenciare dreptul tău la viață privată, de familie, justificat de statutul special pe care îl are angajatul din penitenciare. 

Categories
ANP FSANP penitenciar sindicat

Accesul personalului cu telefon mobil în sectorul administrativ

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Dan HALCHIN, a informat organizațiile sindicale că grupul de lucru care lucrează la găsirea unei posibilități tehnice de a permite tuturor angajaților accesul cu telefonul mobil în sectorul administrativ se află în grafic.

Categories
FSANP penitenciar sindicat

Penitenciarul Vaslui – campionul la fotbal pe zona ”Moldova”

Conform calendarului stabilit de Biroul Executiv al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), în data de 07.08.2021, în localitatea Odobești, județul Vrancea, s-a desfășurat faza zonală a Campionatului de Fotbal FSANP – 2021, Zona Nord-Est (Moldova).

Categories
ANP FSANP justitie penitenciar sindicat

Modificare Statut – concursuri top management, chiria/rata în localități componente, Decizia ÎCCJ nr. 51/2019

Nr. 82/02.08.2021
Exemplar 1 din 2

Domnului ministru Stelian ION
Ministerul Justiției

  • În atenția domnului secretar de stat Paul DIMITRIU – președinte al Comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar
  • În atenția domnului comisar de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN – director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP)

Stimate domnule Ministru,
Stimate domnule Președinte,
Stimate domnule Director general,

Având în vedere că, în data de 05.08.2021, la ora 10:00, în Sala de Consiliul, et. 1, din Ministerul Justiției, are loc ședința Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), vă adresează rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a ședinței următoarele aspecte:

  1. Evaluarea stadiului implementării problemelor discutate în ședința anterioară. Solicităm ca în cadrul fiecărei ședințe a comisiei mixte de dialog social privind sistemul penitenciar să evaluăm stadiul implementării problemelor discutate în cadrul ședinței anterioare, în vederea identificării unor soluții eficace pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, cu termene concrete și personal responsabil.
  2. Modificarea Statutului polițiștilor de penitenciare. Solicităm modificarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare în sensul eliminarării blocajelor impuse de acest act normativ (Ex. nr. 1. eliminarea condiției vechimii în sistem și în funcție de conducere pentru ocuparea funcțiilor de top management. Aceste condiții restrictive au diminuat semnificativ baza de selecție pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile penitenciare. Această măsură nu este sustenabilă, întrucât sistemul penitenciar, spre deosebire de celelalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională are un număr foarte mic de angajați (aproximativ 13.000, dintre care 3000 de ofițeri). Avem instituția concursului care validează competențele unui polițist de penitenciare. Nu ne trebuie condiții limitative care fac aproape imposibilă ocuparea acestor posturi de o importanță deosebită pentru dezvoltarea sistemului penitenciar. Ex. nr. 2. Înlocuirea unor termeni care sunt interpretați de specialiștii ANP în sens strict (localitate) care fac în unele situații punctuale (Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Bistrița etc.) să fie imposibil de alocat un drept polițiștilor de penitenciare. Exemplul se regăsește mai detaliat la următorul punct. Este indicat ca DMRU din ANP să aibă în cadrul ședinței o statistică a funcțiilor de top management, middle management (pe domenii de activitate) și o eventuală bază de date cu ”rezerva de personal” pentru funcțiile de conducere.
  3. Chiria/rata în localitățile componente ale municipiilor. Avem situații punctuale unde nu se poate acorda dreptul la compensația lunară a chiriei și plata ratei aferente creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, întrucât Adminsitrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și unitățile penitenciare interpretează în sens strict termenul de ”localitate”, fără să țină seamă de particularitatea unor municipii care sunt formate din localități componente, fără administrație proprie. (ex. Penitenciarul Bistrița se află în localitatea componentă Bistrița, în municipiul Bistrița format din 7 (șapte) localități componente. Polițiștii de penitenciare din această unitate penitenciară nu au dreptul să închirieze o locuință în localitățile componente ale municipiului Bistrița. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, localitate este sinonim cu municipiu. Solicităm ca Ministerul Justiției (MJ) să dea o interpretare generală a termenului ”localitate”, așa cum este prevăzut în Statutul polițiștilor de penitenciare și actele normative subsecvente, astfel încât acest drept să se aplice în situația semnalată de organizația noastră sindicală, deoarece, la elaborarea proiectului de lege, atât MJ, cât și ANP nu au luat în calcul particularitatea acestei situații. Este indicat ca DMRU din ANP să aibă în cadrul ședinței situația unităților penitenciare în care sunt probleme în acordarea dreptului la chirie/rată cauzate de modul de interpretare a actelor normative care prevăd acest drept.
  4. Decizia ÎCCJ nr. 51/2019. Nici până la această dată, în grupul de lucru din Adminsitrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu s-a ajuns la un numitor comun (între angajator și sindicate) în privința punerii în aplicare a Deciziei ÎCCJ nr. 51/2019. Solicităm intervenția directă și asumată a Ministerului Justiției (MJ) în ceea ce privește modul corect și legal de punere în aplicare a acestei Decizii.

În speranța menținerii unui dialog social constant, menit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea politicii sistemului penitenciar românesc, în cadrul ședinței din data de 05.08.2021, așteptăm opinia insituțională a factorilor de conducere ai Ministerului Justiției (MJ) și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), susținută de termene de implementare a măsurilor luate pentru rezolvarea problemelor recurente și indicarea unor persoane responsabile cu implementarea acestor măsuri în termenele stabilite.

În vederea unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un dialog constructiv, bazat pe încredere și respect.

Cu deosebita considerație,

Cosmin DOROBANȚU
Președinte
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor